Gå til sidens indhold

DM Studerende

DM Studerende er sektoren for studerende i DM. Sektoren har ca. 17.000 medlemmer, og de fleste studerer et samfundsfagligt, naturvidenskabeligt eller humanistisk fag.

Hør fire bestyrelsesmedlemmer fortælle om, hvad de brænder for i deres arbejde i DM Studerendes bestyrelse.

Som de universitetsstuderendes fagforening arbejder vi i DM Studerende for at sikre vores medlemmer de bedste vilkår, mens de studerer. Og vi gør alt for at forberede dem bedst muligt til arbejdsmarkedet og arbejdslivet efter studiet.

DM Studerende gør en forskel

DM Studerende deltager aktivt i den offentlige debat om uddannelsespolitik og arbejdsmarked. Og vi henvender os direkte til politikerne med forslag, krav og ønsker, som kan være med til at forbedre studie- og arbejdsvilkårene for kommende kandidater.

DM Studerende arbejder blandt andet for: 

  • At en indsats for bedre psykisk studiemiljø prioriteres højt på universiteterne – herunder bekæmpelse af stress.
  • At undervisernes pædagogiske kvaliteter sikres.
  • At der oprettes flere fagrelevante studiejobs i både den offentlige og private sektor.
  • At karensperioden på fem uger for dimittender i forhold til dagpengeretten afskaffes.

DM Studerendes bestyrelse

DM Studerendes bestyrelse består af op til 11 medlemmer fra hele landet. Bestyrelsesmedlemmerne er alle studerende og har derfor et godt indblik i studielivet. Det er bestyrelsen, der beslutter DM Studerendes politik. 

Bestyrelsen er med til at sikre vores studerende medlemmer indflydelse på politikken i DM og på dansk uddannelses-, forsknings- og arbejdsmarkedspolitik generelt.

Mød DM Studerendes bestyrelse