Til indhold

Ret til ferie og feriepenge

Ferieloven gælder for alle lønmodtagere. Du må som hovedregel ikke få dine feriepenge uden at holde ferie eller arbejde i din ferie. Du har ret til 5 ugers ferie om året. Den 5. ferieuge kan på visse betingelser udbetales.

Alle lønmodtagere har ret til ferie og har enten ferie med løn eller feriegodtgørelse.

Opbygning af ferieåret

 • Du optjener ferie i perioden 1. september – 31. august. Dette kaldes ferieåret.
 • Ferien, du optjener i ferieåret, kan afvikles i ferieafholdelsesåret.
 • Ferie afholdelsesåret løber fra 1. september helt indtil 31. december det følgende år.

Ferie med løn

Hvem får ferie med løn?

 • Det skal efter ferieloven angå af dit ansættelsesbevis om du får ferie med løn eller feriegodtgørelse.
 • Hvis følgende tre betingelser er opfyldt, er der en formodning om at har ferie med løn:
 1. Du modtager din sædvanlige løn under egen sygdom
 2. Du modtager din sædvanlige løn på arbejdsfrie søgnehelligdage
 3. Du er antaget månedsvist (har mindst en måneds opsigelsesvarsel)

Hvad er formålet med ferie med løn og hvad betyder det?

 • Formålet med ferie med løn er, at du kan afholde ferie, mens du får din sædvanlige løn. Denne bliver helt automatisk udbetalt af din arbejdsgiver som vanligt. Til gengæld får du ikke feriegodtgørelse på din feriekonto. 
 • Derudover får du et ferietillæg, som er et tillæg til din løn. For statsansatte er det 1,5 procent af lønnen, mens det for ansatte i regioner og kommuner er 1,95 procent. For privatansatte er tillægget som udgangspunkt 1 procent af din årsløn. Ferietillægget skal udbetales senest samtidig med, at du går på ferie.

Ferie og fratrædelse

 • Hovedferie kan lægges i opsigelsesperioden, hvis den er længere end 3 måneder. Restferie kan lægges i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er mindst 1 måned.

Ferie med feriegodtgørelse (feriepenge)

Hvad er formålet med feriepenge og hvad betyder det?

 • Feriegodtgørelse er til alle som ikke får ferie med løn. Det vil hovedsageligt være timelønnede.

Hvordan beregner du, hvor mange feriepenge du får?

 • Feriegodtgørelse beregnes af al løn undtagen din arbejdsgivers pensionsbidrag.
 • Feriepenge består af 12,5% af denne indkomst.

Hvordan og hvornår kan du få feriepenge udbetalt fra Feriekonto?

 • Feriegodtgørelse udbetales via borger.dk. Du kan bestille dem digitalt.
 • Du kan tidligst få udbetalt dine feriepenge en måned før du afholder ferie.
 • Hvis der er under en måned til din ferieafholdelse, så udbetales de som regel indenfor et par dage.

Kan jeg få ferie på forskud?

 • Det kan du godt. Det kræver dog en aftale med din arbejdsgiver.
 • De feriepenge du efterfølgende optjener, vil blive inddraget direkte, da de er forbrugt.
 • Du kan alene holde ferie på forskud for ferie du optjener indenfor samme ferieår.