Til indhold

Konkurs og manglende feriepenge

DM kan bl.a. hjælpe dig, hvis din arbejdsplads går konkurs eller ved manglende udbetaling af feriepenge.

Hvis du har en mistanke om, at du ikke har fået det rigtige udbetalt (feriepenge, løn, pension)

Hvad kan du selv gøre: 

 • Tjek lønsedler, pension, og feriepenge. 
 • Et godt råd: Gå ind på dit pensionsselskabs og feriekontos/Lønmodtagernes Feriemidlers hjemmeside. Evt. kontakt dem telefonisk for vejledning.  

Hvis du har en mistanke om, at din arbejdsgiver er i økonomiske vanskeligheder

Hvad kan du selv gøre: 

 • Hold øje med kommende betalinger fra din arbejdsgiver.
 • Reagér hvis indbetalingerne forfalder for sent eller slet ikke.

Som udgangspunkt skal man ikke acceptere, at ens udbetalinger sker for sent. Og hvis udbetaling ikke er sket til tiden, så kontakt DM. 

 

Hvis du har fået at vide, at du ikke får løn o.l. næste gang, eller at din arbejdsgiver forventer en konkurs

Hvad skal du gøre: 

 • Afvent at den manglende betaling faktisk sker (krav forfalder).
 • I mellemtiden skal du fortsætte med at arbejde på sædvanlig vis.
 • Hvis udbetalingen udebliver: Så tag fat i DM igen

Hvis du ikke fået løn/feriepenge/pension o.l. og der ikke er tale om konkurs

 • Første skridt: Start med at tale med din arbejdsgiver. Det kan jo være, at der blot er tale om en fejl/forglemmelse. Det er dog vigtigt, at du forfølger dit krav. 
 • Næste skridt: Hvis arbejdsgiveren ikke overholder sin forpligtelse efter du har forfulgt kravet og talt med vedkommende, så skal du hurtigst muligt sende en påkravsskrivelse, fordi det ellers ville kunne betragtes som et lån til arbejdsgiveren, som LG ikke dækker i tilfælde af konkurs.

Vi kan hjælpe med at formulere og sende en påkravsskrivelse, så hvis du er i tvivl om dette, så kontakt os gerne her i DM.

Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs

 • Hvis du er i tvivl om den videre proces, så kontakt os i DM og hør om den videre proces herfra. Du må i den forbindelse meget gerne sende en oversigt med relevante dokumenter m.v. til videreførelse af sagen. 
 • Vær opmærksom på, at anmeldelse i LG først kan ske, når der er enten fritstilling eller virksomhedsoverdragelse. Kurator har 14 dage til at tage stilling efter konkursens indtræden.