Til indhold

Kender du dine rettigheder i dit studiejob?

Rettigheder i studiejob
Vi sætter fokus på de rettigheder, som du har i sit studiejob, så du ved, hvad du har krav på. © Jennifer Bedoya - Unsplash

Man kunne måske tro, at der gælder andre eller ringere vilkår for studerende, der er i studiejob, end der gør for fuldtidsansatte.

Men selvom din arbejdsuge ikke lyder på 37 timer, og du ikke er færdiguddannet endnu, kan du sagtens kræve noget af din arbejdsgiver.

Det kan være svært at vide, hvad du kan forvente dig af din arbejdsgiver i dit studiejob. Måske står det uklart, måske vil du ikke trænge dig på. Men det er vigtigt, at du ved, at rettigheder og fair arbejdsforhold ikke kun er noget, du skal forvente som færdiguddannet, men i lige så høj grad, hvis du arbejder ved siden af dit studie.

Ansættelseskontrakt

Du har ret til en kontrakt, som oplister de væsentlige vilkår for din ansættelse. Hvis du arbejder 8 timer eller mere i gennemsnit om ugen, er der særlige krav til, hvad din kontrakt som minimum skal indeholde. Det er din arbejdsgiver, som har forpligtelsen til at udlevere kontrakten til dig.

Det er vigtigt at kontakten beskriver dine arbejdsforhold grundigt. Udover formaliteter som dit og din arbejdsgivers navn og adresse og arbejdssted, skal du sikre, at kontrakten angiver:

  • Beskrivelse af arbejdsopgaver og stilling
  • Løn 
  • Arbejdstid
  • Angivelse af overenskomst eller aftale, der regulerer arbejdsforholdet
  • Opsigelsesvarsel
  • Rettigheder vedrørende ferie

Kontrakten er et vigtigt redskab, som også kan benyttes såfremt du har behov for senere hen at dokumentere uregelmæssigheder i dit studiejob.

Det, at du udelukkende modtager en SMS eller en mail med bekræftelse af jobbet, er ikke nok. Ansættelseskontrakten skal være et udfærdiget dokument som underskrives af begge parter. Såfremt en SMS eller mail skal kunne dokumentere et ansættelsesforhold, skal denne indeholde en grundig beskrivelse, samt de ovenfor listede vilkår. Det afgørende er her, at der er skriftlig dokumentation for ansættelsen samt vilkårene herfor.

Det er forståeligt, hvis du føler det angstprovokerende at skulle kræve en ansættelseskontrakt af din arbejdsgiver. Det du dog skal huske er, at en kontrakt ikke kun er en god idé for dig selv, men faktisk også gavner din arbejdsgiver. Parterne kan nemlig godt over tid glemme, hvad der er aftalt, navnlig hvis der under ansættelsesforholdet sker skift i nærmeste leder. Det er derfor en god investering at bede om en kontrakt allerede fra start.

Husk, at du altid kan sende os din kontrakt og få rådgivning om, hvad den skal indeholde.

Funktionærloven

Funktionærloven sikrer dig rettigheder i dit studiejob. Du kan være omfattet af loven, hvis du fx udfører kontorarbejde eller arbejder i butik med salg. Loven giver blandt andet ret til:

  • Løn under sygdom
  • Opsigelsesvarsel på 1 til 6 måneder alt efter anciennitet
  • Barselsrettigheder

Brug DM til at finde ud af, om du er omfattet af Funktionærloven, og hvilke rettigheder du har.

Sygdom

Hvis du er ansat på vagtplan og bliver syg i sidste øjeblik, er det ikke din egen opgave at finde en afløser. Selvom det måske er med kort varsel, og du føler dig forpligtet til at hjælpe, er det din arbejdsgiver, der i sidste ende har ansvaret for at finde en afløser.

Hvis du er ansat under funktionærloven, er du endvidere berettiget til løn under sygdom. Kontakt DM, hvis du har spørgsmål om sygdom.

Ferie

Ifølge ferieloven har alle lønmodtagere ret til 5 ugers ferie om året. Alt efter hvordan man er ansat, kan der være forskel på, om man får udbetalt det som løn under ferie eller som feriegodtgørelse.

Hvis man er funktionæransat og afregnes månedsvis, vil det klare udgangspunkt være ferie med løn. De fleste studiejob er dog timeafregnet og vil derfor afregnes med feriegodtgørelse. Kontakt DM, hvis du har spørgsmål eller læs mere om ferie og fridage.

Registrering af arbejdstimer

Mange arbejdspladser har et system, hvor man registrerer sine timer, det er dog altid en god idé, at du selv noterer dine timer, fx på din telefon eller computer.

Dette i forhold til senere hen at kunne dokumentere de allerede præsterede arbejdstimer, såfremt der er fejl på lønsedler eller andet. Det gælder uanset om du arbejder under overenskomst, funktionærloven, i et stort firma eller en lille cafe. Kontakt også gerne DM og brug os som sparringspartner, hvis du er i tvivl om noget vedrørende dine rettigheder.

Bliv medlem

Bliv studiemedlem af DM og MA og få gode råd med på vejen, når du skal ansættes i et studiejob. Fx kan vi rådgive om, hvad din kontrakt skal indeholde eller tjekke din ansættelseskontrakt, hvis du har fået nyt job.

Meld dig ind

Kontakt DM

Har du brug for rådgivning omkring dine løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte DM.

Kontakt DM