Gå til sidens indhold

Hvorfor skal du have et studiejob?

Der er flere gode grunde til at tage få et job, mens man er studerende. Det varmer med en lønindtægt som supplement til SU’en, og det kan være sjovt at lave noget andet, når man sidder foran bøgerne eller computerskærmen det meste af sin tid.

Studiejobs giver højere beskæftigelse

Den væsentligste grund til at tage et studiejob er, at det kan give dig bedre muligheder for at finde en god vej ud på arbejdsmarkedet, når du er færdiguddannet. Effekten af studiejobs er tydelig i statistikkerne. Et enkelt år efter færdiggørelsen af studiet er beskæftigelsen blandt studerende, som har haft studiejobs, omkring 20 procent højere end dem, som ikke har.

Studiejobbet kan altså være med til at sparke din karriere i gang.

Et studiejob lærer dig det, som bøgerne ikke gør

Et studiejob betyder i mange tilfælde, at du kommer ud og prøver kræfter med hverdagen på en arbejdsplads, som ligner dem, du vil kunne finde ansættelse på, når du er færdig. Derfor giver et studiejob dig en række erfaringer med, hvilke typer af arbejde du kan lide og er god til – og hvor dine eventuelle svagheder er. Det er vigtig viden, når du skal vælge en karrierevej i løbet af studierne.

De arbejdsopgaver, du skal løse som studentermedhjælper, vil ofte ligne dem, du vil arbejde med som fuldtidsansat. De er mere konkrete og løsningsorienterede end dem, du laver på universitetet. Måske er det en specifik teknisk faglighed, du skal bringe i spil som student. Det kan også være, at det er dine brede akademiske kompetencer, som du skal arbejde med. Under alle omstændigheder lærer et godt studiejob dig at sætte din viden i spil i en specifik kontekst og udvikle konkrete færdigheder. Ved at tage et studiejob bliver du bedre til at sætte ord på dine kompetencer.

Et studiejob giver dig mulighed for at prøve en række forskellige opgaver og arbejdsområder af. Overvej med jævne mellemrum, om du skal skifte til et nyt studiejob. Har du lært det, der var at lære på dit nuværende?

Læs mere om dine akademiske kompetencer og hvordan du udvikler dem

En ansættelse sender vigtige signaler til fremtidige arbejdsgivere

Et godt studiejob på CV’et sender flere signaler end blot, at du er fagligt dygtig. Som studentermedhjælper skal du indgå i en travl dagligdag på en arbejdsplads. Du lærer at samarbejde med kolleger, planlægge din tid og overholde aftaler. En ansættelse kan derfor vise fremtidige arbejdsgivere, at du kan indgå som kollega i et team og hurtigt kan bidrage til at løse konkrete opgaver.

Hvis du vil fortsætte inden for samme branche, når du er færdig, har du allerede vist dine mulige arbejdsgivere, hvad du kan. Søger du job i din nuværende organisation, kender de dig, og du har foden indenfor døren. Søger du andre steder hen, kan et studiejob vise, at du er motiveret, kender arbejdsopgaverne og har taget opgaven med at få praksiserfaring seriøst allerede fra din studietid.

Du bygger dit fremtidige netværk

Et studenterjob giver dig muligheden for at møde og samarbejde med en masse dygtige fagpersoner inden for en given branche. Det kan du både lære meget af, og det giver dig mulighed for at skabe relationer med forskellige fagpersoner. De kan på et senere tidspunkt være en indgang til mere viden. Det er lettere at ringe og spørge én, du har talt godt med henover frokosten. Fagpersonerne kan både være kollegaer, som er længere fremme i deres karriere, og de andre studentermedhjælpere. I har alder og nysgerrigheden efter at bevæge sig ind på et spændende karrierespor til fælles. Det er kun en fordel, hvis I har forskellige uddannelser, det gavner sparringsmulighederne.

Mange studiejobs giver desuden mulighed for at snakke med folk med en anden faglighed end din egen. Du kan måske deltage i faglige arrangementer som konferencer, eller du kan møde virksomhedens kunder og samarbejdspartnere. Det kan give dig et vigtigt perspektiv på din egen faglighed.

Studiejobbet kan altså give dig adgang til de netværk, som er væsentlige for din karrieres udvikling. Husk dog, at dit netværk skal vedligeholdes – og at det ikke sker af sig selv. Det kræver tid og energi, men et studiejob er et godt udgangspunkt.

Læs mere om netværk

Bliv medlem

Bliv studiemedlem af DM og MA og få gode råd med på vejen, når du skal ansættes i et studiejob. Fx kan vi rådgive om, hvad din kontrakt skal indeholde eller give dig sparring på, hvad du kan få ud af dine opgaver.

Meld dig ind

Kontakt DM og MA

Har du brug for hjælp til din jobsøgning, kan du kontakte os.

Kontakt os