Gå til sidens indhold

Dine løn og ansættelsesvilkår

Har du et studiejob, afhænger dine ansættelses- og lønvilkår af, om du er ansat i det private eller offentlige. DM kan rådgive dig om dine rettigheder og vilkår som studentermedhjælper. DM kan blandt andet tjekke din ansættelseskontrakt, hvis du har fået nyt studiejob. Bliver du opsagt, vejleder DM dig også.

Ansættelseskontrakt

Du har ret til en ansættelseskontrakt, hvis du er ansat længere end en måned og arbejder gennemsnitligt minimum otte timer om ugen. Det gælder, uanset om du er privatansat eller offentligt ansat. Ifølge ansættelsesbevisloven skal ansættelseskontrakten være skriftlig, og du skal have den udleveret, senest en måned efter du er begyndt i jobbet.

Dine rettigheder omkring løn, ferie og sygdom vil fremgå af din ansættelseskontrakt.

Ansættelsesvilkår i det offentlige

Er du bachelorstuderende, vil du normalt blive ansat på en HK-overenskomst.

Hvis du har en bachelorgrad og udfører akademisk arbejde inden for dit område, har du ret til at blive ansat på en AC-overenskomst, som giver højere løn. Det er dog en forudsætning, at det arbejde, du udfører, er betinget af din uddannelse.

Er du i tvivl, om der er tale om arbejde, der er betinget af uddannelsen, er du velkommen til at kontakte DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk.

Din løn er beskrevet i din overenskomst. Det skal fremgå af din kontrakt, hvilken overenskomst du er ansat på.

Ansættelsesvilkår i det private

Hvis du er ansat i en privat virksomhed, er din ansættelse ikke altid omfattet af en overenskomst. I stedet vil dine ansættelsesvilkår fremgå af din ansættelseskontrakt.

Du er velkommen til at kontakte DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk, hvis du har brug for rådgivning omkring dine ansættelsesvilkår, løn og rettigheder.

DM har udformet et udkast til en studenterkontrakt med en tjekliste og vejledning. Den kan du bruge som redskab til at sikre dig, at din kontrakt opfylder de lovpligtige krav, som ansættelsesbevisloven fastsætter.

Download studenterkontrakt

Download tjekliste og vejledning

Når studiejobbet ophører

Som ansat er du omfattet af et opsigelsesvarsel. Længden på varslet vil fremgå af din ansættelseskontrakt eller din overenskomst.

Hvis du er blevet opsagt, bør du altid kontakte DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk.

Hvis du efter studiet bliver jobsøgende med dagpenge, er der nogle regler om karantæne, som du skal være særligt opmærksom på. Kontakt din a-kasse for at få rådgivning om studiejob og dagpenge.

Læs mere om dagpengereglerne

Kontakt DM

Hvis du er i tvivl om noget omkring dine ferieforhold, eller hvordan du får udbetalt dine feriepenge, er du som medlem af DM meget velkommen til at kontakte os telefon 38 15 66 00 eller dm@dm.dk. og få individuel rådgivning.

Kontakt DM