Gå til sidens indhold

Opfølgning og afslutning

Følg op på dine mål og din læringsplan løbende og husk at beslutte dig for, hvad du vil have med videre fra din praktikplads.

Når du er startet på arbejde, gælder det også om at huske dine læringsmål og evaluere løbende. Genlæs ofte din læringsplan og husk på, hvilke ansvarsområder du ønskede at varetage, og hvilke kompetencer du ville udvikle.

Brug din mentor

Du kan aftale møder for hele praktikperioden med det samme, eventuelt sammen med din mentor. Diskuter din læringsplan med mentoren, hver gang I mødes, og sig fra med det samme, hvis du føler, at du ikke bevæger dig i den retning rent fagligt, som du har aftalt med arbejdsgiveren.

Vær proaktiv

Vær proaktiv på arbejdspladsen i forhold til at få de opgaver, du ønsker. Hvis ikke du selv byder ind, kan du ikke regne med, at du automatisk får dine ønskeopgaver.

Vær ikke bange for at stille spørgsmål til opgaver, du finder irrelevante for din læringsplan. Hvis du er ansat til at arbejde med kommunikation, er det din hovedopgave. Men du skal huske at være en god kollega, hjælpe hvor du kan, og være klar over, at du er den med mindst erfaring i den konkrete arbejdssituation. Ingen tager skade af at sørge for kaffe til et møde i ny og næ – men det må aldrig blive en af dine primære opgaver.

Når du afslutter praktikken

Inden du afslutter din praktik, er det en god idé at overveje, hvad du gerne vil have med fra virksomheden. Fx en udtalelse eller evaluering af din arbejdsindsats. Hold en afsluttende samtale både med din vejleder på studiet og på virksomheden og evaluer, om du har nået dine mål. Du kan eventuelt give din evaluering videre til virksomheden og dit studie, så kommende praktikanter kan få glæde af dine erfaringer.