Gå til sidens indhold

Få styr på dit praktikophold

Der er forskellige ting, du skal have styr på, når du planlægger et praktikophold. Få overblikket over, hvad du skal huske både under planlægningen og undervejs i dit praktikforløb.

1. Forårspraktikken starter i efteråret

Et ophold i forårssemestret skal du begynde at planlægge i september og i hvert fald senest to måneder før. I januar kan den pågældende virksomhed allerede have lagt planer for foråret. Du skal typisk have praktikopholdet godkendt af dit studienævn, som skal nikke til, at det faglige indhold er relevant og i orden i forhold til dit studium.

Du skal tjekke i din studieordning, hvor mange ECTS-point dit praktikophold kan give. Står det ikke der, er det studienævnet, som fastsætter pointene. Hvis ikke du kan finde ordet ”praktik” i din studieordning, skal du kigge efter ”projektorienteret forløb”, der svarer til det samme.

Nogle studier har ikke praktik indlagt som en særlig del. Overvejer du alligevel praktik som en del af din uddannelse, så kontakt din studievejleder, inden du går videre og hør, om det er en mulighed for dig.

2. Har du været på messe?

Søg i jobbanker – eller tag selv initiativet. Er der en virksomhed eller organisation, du finder spændende, så skriv en uopfordret ansøgning, eller tag uopfordret kontakt. Det har givet pote for rigtig mange. Hold øje med, hvad der er af karrieremesser eller karrieredage på universiteterne, hvor du kan gå rundt og tale med de forskellige virksomheder. Nogle universiteter har et overblik over tidligere praktiksteder for deres studerende.

Brug din lokale studievejledning

Første stop, når du overvejer praktik, er din lokale studievejledning. De har som regel erfaringer og et netværk, som er målrettet netop dit fag. Spørg dem fx om:

  • Der er særlige praktikordninger på dit studium?
  • Hvordan et praktikforløb bliver meritgivende?
  • De har erfaringer fra andre studerende?
  • De har nogle etablerede samarbejder eller kontakter?
  • Du skal supplere praktikforløbet med fx undervisning eller aflevere en praktikrapport?

3. Har du styr på økonomien?

Det er op til dig at tage initiativ til en snak om eventuel aflønning, men mange praktikophold er ulønnede. Er opholdet en integreret del af din uddannelse, og får du ECTS-point, kan du få SU. Aftal under alle omstændigheder med virksomheden, at du bliver holdt udgiftsneutral i forhold til ekstra udgifter som transport og lignende. Langt de fleste kan få dækket sådanne ekstraudgifter.

4. Har du styr på aftalerne?

Det kan være en god idé at lave en samarbejdsaftale, der blandt andet klarlægger dine forpligtelser i forhold til arbejdstid, virksomhedens forpligtelser, hvem der er din praktikvejleder på arbejdspladsen, om der skal være evalueringer undervejs i forløbet, om der er mulighed for nye opgaver, tavshedspligt samt dækning af omkostninger og mulighed for løn.

Hos DM kan du få yderligere hjælp til at forhandle dine vilkår under praktik.

5. Afstem forventningerne

Afstem forventninger med arbejdspladsen. Fx gennem et møde, hvor I får afklaret punkterne fra samarbejdsaftalen. Har jeg en sparringspartner tæt på? Kommer der nye opgaver undervejs?

Er du med på andres opgaver, eller får du dine egne opgaver? Er der en konkret opgave at gå i gang med den første uge? Hvis du får afstemt dine forventninger, inden du starter, så ved både du og dit praktiksted, hvad I kan og skal forholde jer til.

6. Sig til og fra i god tid

Undervejs i forløbet skal du selv tage ansvar for din praktik. Sig til, hvis du har fået for lidt eller for meget at lave. Vær selv opmærksom på, om du magter opgaven, eller om der kunne være andre opgaver, der kunne være spændende. Er der noget, du ønsker at få ændret, er det bedre at sige det efter tredje uge, end når I evaluerer forløbet til sidst. Sig det højt – men med passende ydmyghed og respekt for de gældende vilkår for jobbet.

7. Stik fingeren i jorden

Et vellykket praktikophold forudsætter, at du har respekt for den virksomhed, du træder ind i. Det duer ikke, at du møder op på tredjedagen med store ændringsforslag til deres procedurer. Tag temperaturen på den kultur, du skal fungere i. Er der faste mødetider? Forventes det, at du sidder klar klokken otte om morgenen, eller er der flekstid? Skal du oversætte dit akademiske sprog til den sprogbrug, der er på arbejdspladsen?

8. Kære dagbog…

Du skal bruge praktikopholdet fremadrettet i forhold til senere jobsøgning. Få en udtalelse, og tænk på at holde kontakt med nogle af de mennesker, du har lært at kende. Måske kan du vende tilbage til dem, når du har skrevet speciale. Undervejs i praktikopholdet kan det være en god idé at skrive en logbog eller dagbog, hvor du beskriver de opgaver, du har. Opdater dit cv, når du afslutter forløbet. Det kan være svært at huske detaljer et år efter.

Kilde: Karrierevejleder Stine Topp, KarriereCentret, Syddansk Universitet