Coronavirus

Få svar på de mest stillede spørgsmål, du som studerende kan have i forbindelse med studie og studiejob.

Gå til sidens indhold

Fald godt til i første job

Som nyuddannet er det helt normalt at være usikker på, hvordan du skal håndtere den nye hverdag på jobbet.

Skab gode relationer til dine kollegaer. Digital Product Manager Tobias Bojesen oplevede som nyuddannet værdien af sociale fællesskaber på arbejdspladsen.

Når vi træder ud på arbejdsmarkedet, er det andre spilleregler, som gælder, end der var i studietiden. Vi skal opbygge en fornuftig relation til vores leder, og vi skal indgå i en afdeling og et team, hvor samarbejdet bliver drevet af strategiske målsætninger, løbende deadlines og resultater. Det kan sammenlignes lidt med at skulle lære et nyt sprog, som alle andre allerede forstår. Derfor giver vi dig her råd til, hvordan du kommer godt i gang på dit nye arbejde.

Ingen ved alt fra dag ét

I de første måneder i et nyt job kan du nemt få fornemmelsen af, at du er inde i en meget stejl læringskurve.

Som ny på arbejdsmarkedet kan man godt være usikker på, om man har kompetencerne til at løse det, som bliver krævet af én. Husk at din arbejdsgiver har valgt dig (formentligt blandt mange andre dygtige kandidater), fordi han eller hun har set en værdi i dig. Tro derfor på dig selv. Din chef og dine kolleger ved godt, at du er ny på arbejdsmarkedet og i virksomheden. Selv folk med et langt arbejdsliv bag sig skal lige sondere arbejdspladsen, når de starter et nyt sted, ligesom at de også laver fejl. Så stil spørgsmål, når du kommer i tvivl, og laver du en fejl, så overvej hvad du kan lære af fejlen til en anden gang.

Forventningsafstem med din chef og dine kolleger

På en arbejdsplads skal opgaverne ofte løses hurtigt, og det er ikke altid muligt at løse opgaverne til perfektion. Det vil derfor være en fordel, hvis du har et klart indtryk af, hvilke krav og forventninger der er til din opgaveløsning og dit samarbejde med andre. Aftal med din chef, at I for eksempel har et månedligt møde af en halv times varighed. Her kan I gennemgå mulige løsninger på de udfordringer og spørgsmål, som du har, og herunder prioritere og forventningsafstemme mængden af dine arbejdsopgaver. Husk at være konstruktiv på mødet, og hav gerne selv løsningsforslag og handleplaner med.

Fasthold din faglighed

Som nyuddannet kan en af de store udfordringer være, at du på arbejdsmarkedet skal bruge din faglighed på en helt ny måde. På studiet har du typisk haft mulighed for at dyrke netop dét, du synes er spændende, og du har haft mulighed for at fordybe dig i stoffet. På arbejdspladsen er din dag fyldt med møder, e-mails, kopiering og koordinering, der tager tid fra det egentlige faglige arbejde. Din udfordring består i at spotte, hvordan din faglighed passer ind i jobbet, og hvordan du bedst kan sætte den i spil. Husk at MUS-samtalen kan være et godt udgangspunkt for en konstruktiv samtale om udvikling af din faglighed.

Læs mere om hvordan du får mest muligt ud af din MUS

Savner du den faglige dialog fra studietiden, og er det ikke en mulighed at få det på arbejdet, så overvej om du skal være aktiv i et netværk, hvor du kan dyrke fagligheden.

Læs mere om DM's medlemsnetværk

Sæt grænser for det grænseløse arbejdsliv

Som nyuddannet er det naturligt, at du gerne vil gøre det godt på dit nye arbejde og gå den ekstra mil. Men husk, at din krop og hjerne også har brug for, at du holder fri og får dyrket motion og dine interesser uden for arbejdet. Det er okay at sige nej til mere arbejde, hvis du ikke kan nå det. Har du for mange opgaver, så bed din chef om at hjælpe dig med at prioritere i, hvad der er vigtigst, og hvad der kan vente eller måske overdrages til en anden. Når du har fri, så husk at hold fri. Lad være med at tjekke din mail og arbejdstelefon medmindre, at du har en aftale med din chef om at stå til rådighed udenfor arbejdstid.

Hyg dig med kollegerne

Dine kolleger bliver en stor del af din hverdag, når du kommer ud på arbejdsmarkedet. Det er forskelligt, hvor meget personligt man vælger at dele med sine kollegaer, og hvor engageret man er i fællesaktiviteter. Men et godt kollegaskab har stor betydning for din trivsel på jobbet. Brug tid på at lære de andre at kende, gå åbent og nysgerrigt til de andres fagligheder, og vær i samarbejdet bevidst om, at arbejde bliver allerbedst, når man har mulighed for at anerkende hinandens styrker og svagheder. Brug gerne dine kolleger og husk at sige tak og stil dig til rådighed, når de får brug for dig.

Find ud af, hvem du kan få hjælp fra og til hvad

Nogle gange kan det være rart at drøfte en problemstilling med nogen, som ikke er ens chef eller ens kollega.

Her er en liste over nogle af de ressourcepersoner, som kan være relevante for dig at have kendskab til:

De tillidsvalgte

På de fleste arbejdspladser findes der både en arbejdsmiljørepræsentant og en tillidsrepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt til at varetage både det fysiske og nogle steder også det psykiske arbejdsmiljø. Det vil sige, at hvis du har dårligt indeklima eller sidder på en dårlig stol, så kan du tage fat i arbejdsmiljørepræsentanten. Din tillidsrepræsentant er en kollega, som du og dine kolleger har valgt som jeres repræsentant overfor ledelsen. Du kan bruge din tillidsrepræsentant, hvis du har problemer med din chef eller din kollega, som du ikke selv kan løse, eller hvis du har brug for en at sparre med omkring dine arbejdsforhold.

Fagforeningen

Vi agerer som din advokat på arbejdsmarkedet. Vi hjælper dig med spørgsmål i forhold til dine rettigheder og din ansættelse fx i forhold til din kontrakt, barsel, ferie og løn. Har du problemer med din arbejdsgiver, eller mistrives du på arbejdsmarkedet, er du altid velkommen til at tage fat i os. Derudover giver vi dig også sparring på din karriere og tilbyder dig et fagligt fællesskab.
Læs mere om, hvad du kan bruge din fagforening til

Få en mentor

En mentor kan du fx bruge til at få sparring omkring det at være ny på arbejdsmarkedet fra en, som har længere tid på arbejdsmarkedet. Det kan handle om, hvordan du balancerer arbejdsliv og fritid, hvordan du bedst forventningsafstemmer med din chef, eller hvordan du navigerer i forhold til for eksempel politikere. En mentor kan både være en fra din egen arbejdsplads, men det kan også være en, som du får gennem DM, som du kan have en fortrolig dialog med.
Læs mere om DM's mentorprogram