Coronavirus

Få svar på de mest stillede spørgsmål, du som studerende kan have i forbindelse med studie og studiejob.

Gå til sidens indhold

Virksomhedspraktik: Få foden inden for og erfaringer til CV’et

Ligesom frivilligt arbejde i en organisation kan et praktikophold i en virksomhed være en god måde at få ny erfaring og kompetencer på. Det kan også være en god måde at få foden inden for i en bestemt virksomhed eller branche. Og så giver det ekstra til dit CV, især som nyuddannet.

Virksomhedspraktik giver dig mulighed for at få et indblik i en branche og en arbejdsplads, som du måske ikke kender så godt. Det giver dig lejlighed til at få arbejdserfaring og til at tilegne dig særlige kompetencer, som er gavnlige inden for den pågældende branche og virksomhed. Det kan også give dig chancen for at få foden indenfor i en bestemt organisation eller virksomhed, som du godt kunne tænke dig at arbejde i.

Som nyuddannet og jobsøgende har du sikkert en række ønsker og drømme for dit arbejdsliv. Og du har nok gjort dig mange tanker om, hvad din fremtidige karriere gerne skulle indeholde, for at du får indfriet fx dine faglige ambitioner.

Derfor er det også vigtigt, at du ved, hvad du vil med praktikken, at du har gennemtænkt årsagerne til at søge praktik det pågældende sted. Du skal gøre din strategi klar, så du ved, hvad du vil bruge praktikken til.

Læg en strategi for virksomhedspraktikken

Før du søger, er det en god idé at spørge dig selv, hvad det er, du vil have ud af et praktikforløb.
Tydeliggør overfor dig selv, hvorfor det lige netop er den branche, de kompetencer og erfaringer, du efterspørger, og hvad du vil bruge dem til bagefter.

Gode spørgsmål du kan bruge til at blive tydeligere på, hvad et praktikforløb skal kunne for dig:

Branchekendskab:

 • Hvilken branche vil du søge praktik indenfor?
 • Hvad vil du bruge det nye branchekendskab til?
 • Hvordan vil du arbejde med at opbygge erfaring inden for branchen i praktikken? Det gør man ved at få praktikken?

Kompetenceudvikling:

 • Hvad ønsker du af kompetenceudvikling i forbindelse med praktikken – fx faglige kompetencer, personlige og/eller relationelle kompetencer?
 • Beskriv gerne hvilke læringsmål du sætter dig for praktikken?
 • Hvilke opgaver vil du gerne arbejde med i praktikken?

Netværksfokus:

 • Hvilket netværk vil du opdyrke under praktikken?
 • Internt i virksomheden/organisationen
 • Eksternt fx samarbejdspartnere?

Ved at besvare spørgsmålene, bliver du bevidst om, hvordan praktikken kan hjælpe dig målrettet i din karriere. Og du bliver i stand til at skrive en bedre praktikansøgning med fokus på, hvordan praktikken kan udvikle dig, og hvad du ønsker at arbejde med i praktikken.

Dagpenge og a-kassen

Virksomhedspraktik med dagpenge er et tilbud til alle medlemmer af en a-kasse. Normalt varer et praktikforløb fire uger, men for nyuddannede er perioden op til otte uger. Du kan komme i virksomhedspraktik flere gange - også inden for samme dagpengeperioden. Du er dog fortsat jobsøgende i virksomhedspraktik-perioden.

"For højtuddannede handler det altid om at finde et godt match mellem jobbet, virksomheden og jobansøgeren. Derfor er de bedste praktikforløb altid dem, hvor den nyuddannede selv har fundet praktikstedet og skabt kontakten," fortæller Karin Rose Kolding, konsulent i Magistrenes A-kasse. ”Mit bedste råd er, at du skal gå efter det, du ønsker. Men vi hjælper gerne med fx at læse ansøgningerne igennem eller rådgive om, hvordan du eventuelt kan søge praktik et sted, hvor du lige har søgt et job.”

For at kunne gennemføre et praktikforløb skal praktikstedet godkendes af jobcentret, og praktikken skal skrives ind i den jobplan, som du udformer sammen med jobcentret.

Som udgangspunkt er en virksomhedspraktik på 37 timer om ugen. Det er dog muligt at aftale et andet timetal, men jobcentret skal godkende det.

Du modtager dagpenge i praktikforløbet, og der er også mulighed for at søge befordringsgodtgørelse.

Sådan fungerer det

Virksomheden skal godkendes af jobcentret inden praktikstart. For at virksomheden kan blive godkendt, skal de skrive under på en AB 131-blanket. Den blanket sender jobcenteret almindeligvis til virksomheden.

Jobcentret skal have følgende informationer om virksomheden:

 • Kontaktoplysninger på virksomheden
 • CVR-nummer eller P-nummer. CVR-nummer er ligesom et CPR-nummer for personer
 • Navn på kontaktperson inklusive vedkommendes mobilnummer og e-mail
 • Jobtitel
 • Starttid, praktikperiode og ugentligt timetal

Under virksomhedspraktikken modtager den ledige en ydelse svarende til de dagpenge, som den ledige ellers ville være berettiget til.

Kontakt MA

Du kan kontakte MA hvis du har brug for rådgivning omkring dagpenge.

Kontakt MA