Gå til sidens indhold

Dit første job

Som nyuddannet på en arbejdsplads er det helt normalt at være usikker på, hvordan du skal håndtere den nye hverdag på jobbet. En af de store udfordringer er, du ofte skal bruge din faglighed på en helt ny måde.

Skab gode relationer til dine kollegaer. Digital Product Manager Tobias Bojesen oplevede som nyuddannet værdien af sociale fællesskaber på arbejdspladsen.

Teksten er udarbejdet i samarbejde med Janne Gleerup, der er uddannelses- og arbejdslivsforsker på Roskilde Universitet.

På studiet har du typisk haft mulighed for at dyrke netop det, du synes er spændende, og du har den nyeste viden. På arbejdspladsen er din dag fyldt med møder, fnidder, kopiering og koordinering, der tager tid fra det egentlige faglige arbejde.

Fasthold din faglighed i det nye job

Når du som ny skal orientere dig i jobbet, består udfordringen i at spotte, hvordan din faglighed matcher jobbets krav og muligheder. Fagligheden er altid i bevægelse og skifter karakter under indtryk af skiftende krav til opgaveløsningen. Det gør det svært at arbejde med fastholdelse af faglighed i praksis - men ikke mindre vigtigt af den grund.

Et vedvarende fokus på spørgsmålet om, hvordan faglighed gennemsyrer arbejdsindsatsen, kan være et værdifuldt kompas for dig. Det kan hjælpe dig til at navigere i et omskifteligt miljø, så du oplever en rød tråd i den måde, du bruger og udvikler dine kompetencer på. Endvidere kan det faglige kompas støtte dig i, at du proaktivt kan bidrage til din jobformning ud fra egne interesser og styrkesider.

Udfoldelse og udvikling af fagligheden er også afgørende for oplevelse af mening i arbejdet. Oplever du fx at dårlig ledelse, nye styringssystemer eller faggruppekampe bliver til en barriere for udførelsen af fagligt forsvarligt arbejde, kan det skade det fælles arbejdsmiljø, ligesom du kan miste motivation og engagement i opgaveløsningen.

Skab de gode relationer på arbejdspladsen

Kollegaerne på din arbejdsplads bliver hurtigt en del af dit nye sociale netværk. Et godt råd er derfor, at du investerer dig i dine kollegaer og får det bedste ud af arbejdsdagen. Din trivsel på arbejdspladsen er vigtig for dit arbejde, og du skal derfor ikke være bange for at give noget af dig selv. Løbe-, cykle- og filmklubber eller andre sociale fællesskaber kan være med til at forstærke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, så vær ikke nervøs for at byde ind, bare fordi du er ny.

Det praktiske råd

På individuelt plan kan du være opmærksom på:

  • Hvilke arbejdsopgaver skal jeg rent faktisk løse?
  • Hvilken faglighed forudsætter opgaveløsningen?
  • Er jeg klædt på til det, og er rammerne for det faglige niveau tilfredsstillende?

På arbejdspladsen kan du være opmærksom på:

  • Hvordan er din indsats del af en større opgavefordeling mellem medarbejdere og faggrupper?
  • Hvordan er arbejdets organisering og kompetencefordeling mellem faggrupper er tilrettelagt?
  • Hvad præger rammerne for læring og samarbejde på tværs i hele organisationen?
  • Er organisationskulturen præget af en anerkendelse af og interesse for faglighedens betydning for kvalitet i opgaveløsningen og for medarbejdernes trivsel?

Bliv en del af et stimulerende læringsmiljø

Gode udviklings- og læringsmuligheder fremmer motivation, arbejdsglæde, produktivitet og trivsel. Oplever du omvendt at brænde inde med din faglighed, kan det skade det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen såvel som den enkelte medarbejders personlige trivsel.

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at en arbejdsplads også er et læringsmiljø. På nogle arbejdspladser er man opmærksom på det og arbejder aktivt på at skabe et godt læringsmiljø. Fx i form af at fremme videndeling, samarbejdsmuligheder, gennemsigtighed, samt formaliserede oplæringsforløb, mentorordninger og synlige efteruddannelsesmuligheder.

På andre arbejdspladser er fokus på læringsspørgsmål begrænset, men det ændrer ikke ved, at arbejdspladsen stadig udgør et læringsmiljø, som du skal være opmærksom på, hvordan du får det bedste ud af.

Det praktiske råd

Afsøg formelle og uformelle elementer i arbejdspladsens læringsmiljø og undersøg, hvilke muligheder du har for at gøre brug af diverse tilbud. Er der nøglepersoner, som kan lære fra sig eller åbne døre for dig som ny? Vær også opmærksom på, om arbejdspladsens læringsmiljø indeholder en passende balance mellem udviklingskrav og læringsmuligheder.

Find balancen mellem indflydelse og ansvar

De fleste arbejdspladser har forskellige grader af selvledelse og fleksibilitet i forbindelse med at løse opgaverne. Nogle gange kan du opleve, at der uddelegeres et stort ansvar for opgaveløsningen (som man ofte engageret tager på sig), mens indflydelsen på rammerne for arbejdets udførelse er stærkt begrænset. Det kan føre til, at du bliver fanget i et krydspres, fordi du påtager dig et ansvar for vilkår, du reelt ikke er herre over.

Det praktiske råd

Overvej dit eget temperament i forhold til hvilken grad af selvledelse du trives med - og hvilken rolle du forventer, din leder indtager. Tal gerne om det. Vær opmærksom på, når du siger ja til nye opgaver, hvilke betingelser opgaverne skal udføres under. Er ansvarsfordelingen tydelig og rimelig, så dit engagement kan udfoldes bedst muligt? Husk at bæredygtighedsbalancen også angår sikringen af, at der stadig er strøm på batteriet, når arbejdsdagen er forbi og fritidslivet skal leves.