Gå til sidens indhold

Tag dagpenge med i praktik

Ligesom frivilligt arbejde i en organisation kan et kortere praktikophold på en virksomhed være måden at få foden indenfor, og så giver det noget på dit cv.

”Virksomhedspraktik giver dimittenderne både reelle arbejdserfaringer, kendskab til nye brancher og værdifuldt input på cv’et”, fortæller Karin Rose Kolding, virksomheds- og karriererådgiver i Magistrenes a-kasse.

”Det er fx en rigtig god måde at opnå reelle erfaringer i en branche, man måske ikke kender så meget til eller til at få foden indenfor i en organisation eller en virksomhed, som man godt kunne tænke sig at arbejde i.”

Virksomhedspraktik med dagpenge er et tilbud til alle medlemmer af en a-kasse. Normalt varer et praktikforløb fire uger, men for dimittender er perioden op til otte uger. Og virksomhedspraktik er ikke kun begrænset til én gang i dagpengeperioden. Du kan være i virksomhedspraktik flere gange. Man er dog fortsat jobsøgende i perioden.

”For højtuddannede handler det altid om at finde et godt match mellem jobbet, virksomheden og én selv. Derfor er de bedste praktikforløb altid dem, hvor dimittenden selv har fundet praktikstedet og skabt kontakten,” siger Karin Rose Kolding.

”Mit bedste råd er, at man skal gå efter det, man ønsker. Men vi hjælper gerne med fx at læse ansøgningerne igennem eller rådgive om, hvordan man eventuelt kan søge praktik et sted, hvor man lige har søgt et job.”

Det er vigtigt, at man som kandidat ved, hvad man vil, og at man har gennemtænkt årsagerne til at søge praktik det pågældende sted. Man skal gøre sin strategi klar, så man ved, hvad man vil bruge praktikken til.

Udover at opnå praktiske erfaringer eller få foden indenfor kan et andet formål med virksomhedspraktik også være at undersøge andre muligheder for at bruge sin uddannelse eller for at prøve, hvordan mange af ens andre akademiske færdigheder, fx formidling eller sociale kompetencer, kan komme i spil i en virksomhed.

For at kunne gennemføre et praktikforløb skal praktikstedet godkendes af jobcentret, og praktikken skal skrives ind i den jobplan, som dimittenden udformer sammen med jobcentret.

Som udgangspunkt er en virksomhedspraktik på 37 timer om ugen. Dette kan dog aftales til at være et andet timetal. Tal med jobcentret, der kan være gode grunde til dette.

Man modtager dagpenge i praktikforløbet, og der er mulighed for at søge befordringsgodtgørelse.

Sådan fungerer det

 • Virksomheden skal godkendes af jobcentret inden praktikstart. For at virksomheden kan blive godkendt, skal de skrive under på en AB 131-blanket. Den blanket sender jobcenteret almindeligvis til virksomheden.
 • Jobcentret skal have følgende informationer om virksomheden:
  • Kontaktoplysninger på virksomheden
  • CVR-nummer eller P-nummer. CVR-nummer er ligesom et CPR-nummer for personer
  • Navn på kontaktperson inklusive vedkommendes mobilnummer og e-mail
  • Jobtitel
  • Starttid, praktikperiode og ugentligt timetal
 • Under virksomhedspraktikken modtager den ledige en ydelse svarende til de dagpenge, som den ledige ellers ville være berettiget til.

Kontakt MA

Du kan kontakte MA hvis du har brug for rådgivning omkring dagpenge.

Se kontaktoplysninger