Til indhold

Den store dagpengeguide

Dagpengereglerne for nyuddannede - forklaret på 5 min.

Dimittendregler, 2-ugers reglen, statusændring ved endt uddannelse og karensmåned. Dagpengeområdet er spækket med mange forskellige og ofte uigennemskuelige begreber og regler. Bliv klogere med vores dagpengeguide.

Dimittendsatsen

Hvis du er forsørger, vil du som nyuddannet få 82 procent af den maksimale dagpengesats, hvilket svarer til 15.648 kroner.

Hvis du ikke er forsørger, vil dagpengesatsen være 71,5 procent af den maksimale dagpengesats, hvilket er 13.644 kroner om måneden.

Begge beløb er før skat.

Hvornår er din uddannelse afsluttet?

Du har gennemført din uddannelse den dag, den sidste karakter er givet, og din eksamen er bestået.

Hvis du får et eksamensbevis, vil datoen på beviset altid kunne blive betragtet som tidspunktet for uddannelsens gennemførelse.

Forhåndsgodkendelse

Hvis du slutter din uddannelse med at aflevere et speciale, som ikke skal forsvares, kan du melde dig ledig allerede dagen efter, at vejleder og censor har underskrevet en forhåndsgodkendelse.

Danmarksreglen

For at opnå ret til dagpenge som nyuddannet, skal du have bopæl og ophold i Danmark inden for to uger efter uddannelsen afslutttes.

Det er ikke nødvendigt at have bopæl og ophold i Danmark under selve uddannelsen, men det er et krav, at man senest to uger efter uddannelsens afslutning opfylder begge betingelser på ny.

2 ugers regel og karensmåned

Du skal melde dig ind i en a-kasse inden for to uger efter, at du afslutter uddannelsen for at opnå retten til dagpenge. Der er en obligatorisk karensmåned, som betyder, at du først får udbetalt dagpenge en måned efter, at du afslutter din uddannelse.

Hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst et år, inden du afslutter din uddannelse, slipper du for den obligatoriske karensmåned.

Læs mere om reglerne

Hvor længe kan man få dagpenge?

Du kan få dagpenge i sammenlagt to år indenfor tre år.

Men du har også mulighed for at forlænge din dagpengeperiode, hvis du har opbrugt din to-årige dagpengeret, men ikke har haft arbejdstimer nok til en fuld genoptjening (1.924 timer). Har du haft arbejde som lønmodtager, mens du har været ledig, kan du veksle arbejdstimerne til dagpenge i forholdet 1:2.

Din dagpengeret forlænges altså med to timer, for hver times arbejde du har haft, mens du var ledig. Du kan dog maksimalt forlænge din dagpengeret med ét år, svarende til 962 timer.

PD U2

En PD U2 giver dig ret til at tage dine danske dagpenge med til et andet EØS-land i op til tre måneder, hvis du er aktivt jobsøgende.

Du søger om en PD U2 via blanketten "Ansøgning om PD U2 (EØS1)". Læs mere

Studiejobbet

Hvis du ikke vil fortsætte i dit studiejob, når du afslutter din uddannelse, skal du sige op og fratræde jobbet, inden du får din sidste karakter. Det er vigtigt, at du er fratrådt, inden du afslutter din uddannelse, da du ellers vil blive pålagt en karantæne på 111 timer, hvor du ikke har ret til dagpenge.

Du behøver ikke nødvendigvis at sige dit job op, for at kunne få ret til dagpenge, hvis du arbejder mindre end 145 timer om måneden. Mange gange kan det være en fordel at beholde et job på mindre end fuld tid, mens du søger et fuldtidsjob. Og i mange tilfælde vil du kunne få supplerende dagpenge, hvis du arbejder mindre end 145 timer om måneden.

Forudsætningerne for at kunne få supplerende dagpenge er bl.a., at du aktivt søger fuldtidsjob, og at din arbejdsgiver frasiger sig et eventuelt opsigelsesvarsel fra din side, enten som en del af kontrakten eller ved at underskrive en såkaldt frigørelsesattest.

Læs mere om frigørelsesattesten

Fra dimittendsats til højeste sats

Får du arbejde i mindst tre måneder, kan du få beregnet en ny dagpengesats, hvis du bliver ledig. Har du tjent minimum 23.047 kroner i gennemsnit pr. måned, har du ret til højeste dagpengesats på 19.083 kroner pr. måned.

Du kan tidligst få udbetalt dagpenge med en ny sats, når der er gået seks måneder fra det tidspunkt, hvor du fik ret til dagpenge som nyuddannet.

Ny i dagpengesystemet?

Prøv MA's online-selvstudie, hvor du på få minutter kommer omkring de vigtigste dagpengeregler – og tilmed kan teste din viden til sidst.

Læs mere

Bliv medlem

Meld dig ind i Magistrenes A-kasse i dag og bliv sikret dagpengeret.

Meld dig ind

Kontakt Magistrenes A-kasse

Du kan kontakte MA, hvis du har brug for rådgivning omkring dagpenge

Kontakt MA