Til indhold

Kend branchen, du søger job i

For at stå stærkt i din jobsøgning, har du brug for at skabe dig en samlet forretningsforståelse for den branche, virksomhedstype og arbejdsplads, du søger ind i. Her kan du finde gode råd til, hvordan du undersøger branchen, du søger job i.

Hvad påvirker og regulerer branchen? Hvad er det fx for nogle aktører, som påvirker branchens virksomheder? Hvilke ting og regler har indflydelse på produktionen, produktet og markedsbetingelserne?

Branchens begreber, regler og interessenter

Vil du fx undersøge, hvad der regulerer og definerer medicinalbranchen, må du skabe dig et overblik over, hvad fx lægemiddelstyrelsen, patententer og Drug Regulatory Affairs dækker over, og hvordan myndighederne, lovgivningen og andre regler påvirker branchen.

Branchens aktører og stakeholders

Vil du undersøge aktørerne i museumsbranchen, må du sætte dig ind i, at de spænder fra universiteter i nationale og internationale forskningssamarbejder, kommuner i samarbejder om fx undervisningsforløb i grundskolen eller byplanlægning, til monitorering af fonde med henblik på mulig projektfinansiering.

Branchens produkter

Skal du have produktforståelse i forlagsbranchen, må du fx få et overblik over på produkttyper, fag- og skønlitteratur, samt indholdsmæssige underinddelinger. Du må også sætte dig ind i produktudviklingen, lyd- og e-bøger og skelne mellem kerneproduktet og afledte produkter, som fx podcasts eller litterære saloner.

Branchens kunder og andre aftagere

Vil du forstå en branche, må du også forholde dig til aftagerne af virksomhedens eller organisationens ”produkt”. Aftagerne kan for eksempel være B2C (business to customer), B2B (business to business), borgere eller brugere. I forlagsbranchen kan aftagere for eksempel være læsere (brugere), forhandlere eller uddannelsesinstitutioner (B2B). Når du skal forholde dig til aftagerne, så undersøg, hvad der er vigtigt for aftagerne, eller hvordan de for eksempel bruger produktet. For eksempel så er aftagerne (læserne) i forlagsbranchen begyndt at blive mere digitale (det trykte medie flytter online eller over i podcasts), hvilket stiller nye krav til branchen.

Inspirationsspørgsmål til research på brancher

 • Hvordan er den reguleret?
 • Hvilke myndigheder påvirker den?
 • Hvilke aktører / stakeholders er en del af landskabet?
 • Er de lokale / nationale/ internationale?
 • Er branchen i frem- / tilbagegang?
 • Er der tendenser eller teknologier, som definerer branchen fremover?
 • Er der mange / få ansatte?
 • Hvilke fagligheder har de?
 • Hvad er produktet?
 • Hvordan ser produktudviklingen ud?
 • Hvem er aftagerne?