Til indhold

Kend arbejdspladsen, du søger job i

For at stå stærkt i din jobsøgning, har du brug for at skabe dig en samlet forretningsforståelse for den branche, virksomhedstype og arbejdsplads, du søger ind i. Her kan du finde gode råd til, hvordan du sætter dig ind i den arbejdsplads, du søger job i.

Der er forskel på Nationalmuseet og Esbjerg Kunstmuseum og på DR og Zetland. Og derfor er det en god idé at være klar over, hvad der kendetegner lige netop den arbejdsplads, du søger job i, sammenlignet med andre arbejdspladser i samme branche.

Det gør du blandt andet ved at se nærmere på organisationens eller virksomhedens strategi og markedsposition. Fx sælger Irma, Aldi og Skagenfood alle fødevarer, men de har hver deres kundegruppe, brand og markedsføring.

Inspirationsspørgsmål om den konkrete arbejdsplads

  • Hvordan er virksomheden sammenlignet med resten af branchen? Er den i vækst? Regression?
  • Hvordan adskiller den sig fra de øvrige? Placering? Brand? Medieomtale?
  • Hvad er dens potentiale?
  • Hvordan definerer den sig? Er det en start-up eller veletableret? Beskriver organisationen sig som eksperimenterende, eller hælder de til en nulfejlskultur?
  • Hvad er deres ansattes profil? Deres kompetencer og uddannelse? Er den homo- eller heterogen i forhold til alder, uddannelsesniveau og etnicitet?

Hvor finder du svar?

Du kan også finde inspiration til at finde viden om branche, virksomhed, produkt og kunder i:

  • Brancheforeninger
  • De fem store (de kendte) virksomheders hjemmesider, led fx efter deres strategi, vision, forret-ningsområder, årsregnskaber og pressemeddelelser
  • LinkedIn, ansatte i branchen og virksomhedssider
  • Medierne, læs især business/finanssiderne i dagspressen samt ugebreve og nyhedsmails
  • Få personlige historier fra dit netværk

Kend branchen, du søger job i

For at stå stærkt i din jobsøgning, har du brug for at skabe dig en samlet forretningsforståelse for den branche, virksomhedstype og arbejdsplads, du søger ind i.

Her kan du finde gode råd til, hvordan du undersøger branchen, du søger job i.

Læs mere