Til indhold

Den uopfordrede ansøgning

Dansk Magisterforening og Magistrenes A-kasse
© Dennis Morton

Hvordan skriver du en god uopfordret ansøgning? DM’s karrierekonsulenter har samlet de vigtigste råd til, hvordan du går til en uopfordret ansøgning.

Den uopfordrede ansøgning adskiller sig fra den klassiske ansøgning ved, at du ikke har et aktuelt stillingsopslag, som du kan tage udgangspunkt i. Du ved derfor ikke nødvendigvis, hvad virksomhedens behov er. Du kan selvfølgelig altid forsøge at gætte dig frem til, hvad virksomheden har behov for og så sende en ansøgning af sted. Men chancen for, at din ansøgning nogensinde bliver læst, er meget lille.

Derfor har vi samlet en række gode råd, der kan hjælpe dig til at skrive en uopfordret ansøgning, der bliver læst.

1. Lav research på virksomheden

Du skal vide, hvad det er for en virksomhed, du søger ind i, og hvilke forudsætninger den er styret af – det vil sige en basal forretningsforståelse omkring virksomheden.

  • Hvilken type virksomhed er det, og hvad påvirker virksomhedens måde at arbejde på?
  • Hvem er medarbejderne, og hvad laver de? Kender du måske nogen i forvejen, som du kan tage kontakt til?
  • Hvilke afdelinger kan være relevante for dig?
  • Hvem skal du kontakte?

Brug Google, virksomhedens hjemmeside og LinkedIn profil til din research. Eller forhør dig i dit netværk.

Læs mere om forretningsforståelse

2. Tag kontakt til lederen, direktøren eller den personaleansvarlige, fx afdelingslederen via mail

Formålet med din kontakt er i første omgang at komme på besøg i virksomheden. Et besøg vil give dig mulighed for at se virksomheden indefra og blive klogere på, hvor du vil kunne sætte dig selv i spil.

Eksempel på mail til virksomheden

Kære

Jeg skriver til dig, fordi jeg er interesseret i at vide mere om jeres virksomhed. Jeg er nysgerrig på, hvilke tendenser [fx GDPR, Digitalisering], som optager jer lige nu, og hvilke udfordringer [fx markedsføring] og opgaver, som I mangler at få løst inden for [det område, hvor man har kompetencer at bidrage med].

Derfor vil jeg meget gerne komme på forbi til en kop kaffe i jeres virksomhed, hvor vi kan taler om jeres mål og udfordringer. Min interesse er at få viden og netværk, og jeg giver gerne et uforpligtende bud på til sidst, hvordan jeg vil kunne hjælpe jer, med at løse jeres udfordringer inden for [x område].

Jeg har erfaring med [nævn kort tre ting, som du vil kunne arbejde med, fx at udarbejde målgruppeanalyser for at afdækkekunde eller brugerbehov, at skabe digitale brugerløsninger, at planlægge, afholde og evaluere arrangementer og kurser].

Jeg ringer til dig i næste uge, hvis jeg ikke har hørt fra dig inden, for at høre, om du vil være interesseret i et besøg på en halv time i den nærmeste fremtid.

Med venlig hilsen
[Dit fulde navn]

3. Opfølgning pr. telefon

Forbered dig på, hvad du gerne vil sige, det kan især hjælpe, hvis du er nervøs. Præsenter dig selv, og referer til din mail. Forklar din motivation for at tage kontakt til lige præcis dem, og hvad du håber at få ud af kaffemødet (netværk og viden). Husk at takke for deres tid, uanset om I får en aftale i stand eller ej. Hvis du ikke får svar på dit opkald – heller ikke efter at du har ringet igen på et andet tidspunkt eller har lagt en besked – så gå videre til en anden virksomhed, så du ikke spilder tiden.

4. Besøget i virksomheden

Kom til tiden og vær forberedt – både i tøj og i forhold til spørgsmål, som du vil stille. Gentag, hvad du gerne vil have ud af mødet, og spørg ind til virksomheden. Spørgsmål, som du kan stille er:

  • Hvilke udfordringer har I?
  • Hvor er I på vej hen?
  • Hvad er I særligt gode til?
  • Hvad syntes I er svært? / Hvad bruger I meget tid på?

Tal din profil ind i de svar, som bliver givet. Skriv de vigtigste pointer ned. Det sender både et positivt signal om, at du er interesseret i at huske, hvad der bliver sagt. Og det giver dig mulighed for at bruge pointerne i jeres videre dialog.

Forbered en kort præsentation af dig selv, hvad du kan, og hvad du har at tilbyde. Medbring også gerne dit CV, som du kan give til sidst. Når mødet er slut, så spørg om du må connecte med ham eller hende på LinkedIn, og om du må følge op på jeres samtale på enten mail eller telefon.

Vær også opmærksom på, hvordan personen, du taler med, reagerer på dig, og det du siger. Det kan give dig et hint om, hvad de finder interessant og ikke finder interessant. Det kan også fortælle, om der er noget, du skal udelade, omformulere eller huske næste gang, du er på besøg i en virksomhed.

Når samtalen er ved at være slut, så spørg, om der er nogen, de tænker, at du med fordel kan tale med. Det kan være inden for virksomheden, men også inden for branchen.

5. Opfølgning på mødet

Send en opfølgende mail på jeres møde, hvor du både takker for deres tid og samler op på de ting, som I har talt om.

6. Hold kontakten ved lige, selv hvis der ikke umiddelbart er nogle jobmuligheder

Måske er der ikke nogen ledige stillinger lige nu. Men om én eller to måneder, kan det være, at tingene ser anderledes ud. Så har du mulighed for at sende en kort mail eller besked på LinkedIn, hvor du følger op på jeres samtale, så gør det endelig. Her kan du igen takke for jeres samtale og forklare, hvad det har fået dig til at tænke over, eller hvad det har fået dig til at gøre (fx tage kontakt til nogen, som de anbefalede).

Når du lander et job, så skriv tak til vedkommende igen (hvis det ikke er direkte dem, som tilbyder dig jobbet). Fortæl kort hvor du er kommet i arbejde, hvad du laver, og at jeres samtale fx har medvirket til, at du har fået stillingen på baggrund af den viden, som du fik. På den måde vedligeholder du det netværk, som du har opbygget.

7. Øv dig!

At skrive ansøgninger, at gå til jobsamtaler, og jobsøgning i det hele taget kræver øvelse. Hvis du er nervøs for, hvordan modparten vil reagere, så tag ikke fat i drømmevirksomheden eller -kontakten som den første, men øv dig på nogle andre først. Så bliver du mere sikker på dig selv og det, som virker for dig. 

Hvis du har brug for at vende din uopfordrede ansøgning med nogen, inden du sender den, er du velkommen til at ringe til karrieretelefonen på 38 15 66 00.

Få mere inspiration i Akademikerens guide til job i små og mellemstore virksomheder (pdf)

Har du brug for sparring?

Vi giver dig meget gerne feedback på din ansøgning og cv, så du kan komme tættere på at lande et godt studiejob.

Læs mere