Til indhold

Lær at forstå demokratiets mange paradokser

Har du nogensinde tænkt over, hvordan vores politiske beslutninger påvirker borgerne i andre lande? Har du tænkt over, at når vi køber olie fra et diktatur, så er vi med til at forværre deres muligheder for at få demokrati? Hvis de spørgsmål interesserer dig, så er Politik & Administration på Aalborg Universitet det rigtige studie for dig.

Simon Laumann Jørgensen er lektor i politisk teori på Aalborg Universitet. Nogle af de problemstillinger, han beskæftiger sig med, er demokratiets mange paradokser. Eksemplet med olien ovenfor er bare et af mange. Klimaforandringerne giver ifølge Simon anledning til at tænke over et andet paradoks. Med demokratiet forstår vi, at dem der bliver påvirket skal have indflydelse. Men hvad med de fremtidige generationer?

“Hvis noget besluttes demokratisk, anser vi det for at være legitimt. Men demokrati er styret af os her og nu – potentielt over fremtidige generationer. De er ekskluderede fra vores beslutning om at bruge naturressourcerne nu, men bliver påvirket for eksempel gennem klimaforandringerne. Det begrænser deres muligheder for selvbestemmelse. Kan vi da legitimere, at børn ikke har mere politisk indflydelse end de har?”.

Retfærdighed

For Simon er det vigtigt at undersøge legitimiteten af eksklusion af grupper, der ikke har en stemme i demokratiet. Det kunne eksempelvis være flygtninge eller børn, som enten aldrig får det, eller som endnu ikke er gamle nok til at få indflydelse.

“Der bliver hele tiden brugt værdiladede ord i samfundet. Vi siger, at noget er demokratisk og legitimt, eller giver mere lighed, frihed eller retfærdighed. De ord har tit en vag betydning, når de bliver brugt. Men de har en klar funktion i politisk sammenhæng. De skal retfærdiggøre magthavernes beslutninger. Det er vigtigt, at vi undersøger og udfordrer legitimeringen af politiske beslutninger.”

Det arbejde, Simon laver, forsøger at gå bag om den betydning, eksempelvis politikere giver ordene. Det gælder om at se på begreber som demokratisk legitimitet, frihed, lighed og retfærdighed fra forskellige perspektiver. Vi skal have øje for, hvilke konsekvenser en bestemt udlægning af ordene får for dem, der eksempelvis står uden for demokratiet.

“Det er et spørgsmål om retfærdighed. Når magthaverne forsøger at legitimere beslutninger, så må vi også holde deres handlinger op imod de fine ord, de bruger.”

Find både fællesskaber og forskelligheder

Det er store spørgsmål, Simon beskæftiger sig med. Som ny studerende kan det være helt uoverskueligt, hvor man skal starte. For hvordan ændrer man verden? Især når det handler om så store begreber som demokrati og klimaforandringer. Derfor har Simon nogle gode råd til, hvor de nye studerende kan begynde:

“På den ene side prøv at få læst dig ind på faget. Det kan være en stor mundfuld. Man skal finde et fagligt engagement. Der kan det hjælpe at finde nogen at engagere sig med. Men hvis man flytter til en ny by og skal have et liv, så er det også vigtigt at finde nogle andre venner end dem, der er på studiet, så man ikke bliver for snæversynet og ensom i det.”

Politik & Administration læser du i universitetsbyen Aalborg. Og det skal du ifølge Simon benytte dig af. For en af glæderne ved en universitetsby er, at der er mange andre spændende mennesker med andre spændende fagområder.

Og det et er ikke så uoverskueligt, vel?