Til indhold

Behov for særlig indsats for bedre arbejdsmiljø for unge

Af Andreas Jakobsen

Unge er særligt udsatte for at blive ramt af stress og andre arbejdsmiljøudfordringer i det første job. En APV rettet mod unge er del af løsningen, lyder anbefalingen fra Akademikerne til Beskæftigelsesministeren.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har efterlyst forslag til at skabe bedre arbejdsmiljø. DM og andre akademiske organisationer har bidraget til fem anbefalinger til et bedre arbejdsmiljøregler fra Akademikerne. I et af de bud indgår en modernisering af arbejdspladsvurderingen, herunder at APV bør have et særligt fokus rettet mod unge.

Camilla Gregersen, DM’s formand, håber, at beskæftigelsesministeren vil understøtte, at der kommer et bedre arbejdsmiljø for unge på arbejdsmarkedet.

”Jeg synes, det er rigtig godt, at Beskæftigelsesministeren beder om forslag til bedre arbejdsmiljø og ønsker at luge ud i arbejdsmiljøreglerne. Men på arbejdsmiljøområdet mener jeg, at vi har brug for at opruste. For der er brug for et langt tydeligere fokus på forebyggelse og klare retningslinjer, som kan hjælpe arbejdsgivere og tillidsvalgte med at understøtte godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne.”

Ifølge formanden, er det vigtigt at fokusere på at løse problemerne med mere dialog på de enkelte arbejdspladser.

”Vi er nødt til at have nogle retningslinjer for at kunne understøtte en god samtale mellem arbejdsgiver og arbejdstagere. Det ved jeg også er noget, som mange ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter efterspørger.”

Det er unge, og i særdeleshed de unge kvinder, som i stigende gad oplever stress, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, enten i studiejob eller det første job. Det kan handle om, at de gerne vil gøre et godt indtryk og levere et godt stykke arbejde, men at de kan have svært ved at aflæse, hvad der forventes, og at det kan være svært at sige fra overfor tidspres eller store arbejdsmængder.

”Man kunne forestille sig en løsning med mere systematisk og højere grad af dialog og forventningsafstemning mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Stress kan blandt andet skyldes misforståelser mellem de unge og deres arbejdsgiver. Derfor er det vigtigt at tage hånd om problemerne, før de når at udvikle sig,” siger Camilla Gregersen.