Gå til sidens indhold

Få legat til udenlandsophold og studieophold i Danmark

Drømmer du om at komme ud og rejse i forbindelse med dit studie, kan du søge støtte til rejsen i DM Studerendes rejsepulje. Puljen støtter feltstudier, studierejser, ophold og anden rejseaktivitet, som er relateret til din indsats for at opnå en bachelor- eller kandidatgrad. Du kan få støtte til både nationale og internationale ophold.

Vi vil gerne hjælpe dig

Som medlem af DM har du som studerende mulighed for at søge vores rejsepulje. Puljen er DM’s legat til rejseaktiviteter som fx feltstudier, studierejser, studieophold og praktikker i Danmark og udlandet.

Et studieophold, en praktik eller et feltstudie i udlandet kan give dig vigtig ny viden, som du kan tage med hjem. Under et ophold uden for Danmark kan du komme i kontakt med de bedste fagmiljøer på verdensplan. I mange af de jobs du vil komme til at søge, er det essentielt, at du er god til engelsk, og at du kan begå dig med folk med en anderledes baggrund end dig selv. Et ophold i udlandet kan bidrage til begge dele.

Du behøver ikke tage ud af landet for at komme i betragtning til legatet. Du kan også tage et studieophold, praktik eller feltstudie et andet sted i Danmark. Det kan inspirere dig og hjælpe dig med at se nye udviklingsmuligheder. Det er en måde at få vigtige erfaringer og kan give dig et andet perspektiv på din uddannelse.

Praktiske oplysninger

Du kan søge om støtte på op til 8.000 kroner. Den samlede pulje er på 30.000 kroner og fordeles hvert halve år.

Rejsepuljen uddeles to gange årligt i februar og august. Der er deadline for at ansøge 1. februar og 1. august hvert år. Hvis en af disse dage falder på en lørdag eller søndag er fristen den følgende mandag kl. 12. Hvis du tildeles støtte fra rejsepuljen, skal din rejse eller dit ophold være afsluttet inden for et år.

Kriterier for rejsepuljen

For at du kan modtage rejsepuljen, skal du opfylde en række kriterier:

 • Du har ved ansøgningsfristen været medlem af DM i minimum et halvt år.
 • Du er interesseret i at dele din rejseoplevelse med andre studerende på DM’s platforme?
 • Du kan dokumentere, at opholdet/rejsen er direkte relateret til din uddannelse.
 • Opholdet/rejsens varighed overstiger ikke seks måneder.
 • Derudover støtter vi ikke undervisningserstattende arrangementer eller studierelaterede aktiviteter, der tidligere har været finansieret af universitetet, eller aktiviteter, der er obligatoriske at deltage i for de studerende.

Krav til ansøgning og bilag

Her kan du se de syv krav, vi stiller til din ansøgning. Det er vigtigt, at du overholder kravene for at komme i betragtning til rejsepuljen.

 1. Ansøgningen skal udfyldes online.
 2. Der skal vedlægges en motiveret ansøgning på max en A4-side.
 3. Sammen med ansøgningen skal der fremsendes udtalelse fra studieleder, underviser, vejleder eller en forhåndsgodkendelse som dokumentation for, at rejsen er relevant for dit studie.
 4. Vi skal modtage indskrivningsbekræftelse, der dokumenterer, at du er indskrevet på en universitetsuddannelse.
 5. Ansøgningen skal indeholde et budget, hvor du redegør for udgifter til rejse/ophold, og hvordan du vil dække udgifterne. Du skal ikke uploade dokumentation i form af billetter, bookingbekræftelser eller andet, kun budget på max en A4-side.
 6. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilke andre legater du eventuelt har søgt eller modtaget.
 7. Ansøgning og bilag må fylde max seks sider i alt.

Ansøgninger eller bilag, der er sendt efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning. Du kan heller ikke komme i betragtning, hvis de syv krav ikke er overholdt.

Du kan af blandt andet skattemæssige årsager kun søge på vegne af dig selv. Er I flere, der skal på samme rejse, skal I søge hver for sig.

Sådan søger du

Du skal søge om støtte fra rejsepuljen, inden du påbegynder din rejse/dit ophold.

Hvis størstedelen af rejsen/opholdet ligger i forårssemesteret (februar til juli) søger du senest d. 1. februar. Hvis du for eksempel rejser d. 25. januar og er væk til og med d. 12. juli, skal du søge i februar.

Hvis størstedelen af rejsen/opholdet ligger i efterårssemesteret (august til januar) søger du senest d. 1. august. Hvis du for eksempel rejser 10. september og er væk til og med 5. februar, skal du søge i august.

Brug din rejse til at inspirere andre

Din rejse kan inspirere andre DM-medlemmer. Derfor skal du være parat til at dele dine rejseoplevelser – for eksempel via DM Studerendes Facebook eller interview med Magisterbladet. I vurderingen af din ansøgning ser vi blandt andet på, hvor ivrig du er for at formidle dine erfaringer og oplevelser fra din rejse til andre studerende. I din motiverede ansøgning kan du beskrive, hvordan du vil fortælle om din rejse – for eksempel på sociale medier.

Legatuddelingen varetages af DM Studerendes bestyrelse. Alle ansøgninger kan ikke honoreres. Ca. 10 ansøgere vil blive tildelt en del af puljen pr. halvårlig uddelingsrunde, og DM vurderer, hvor meget af det søgte beløb, der tildeles den enkelte.

Ansøgning

Næste frist for ansøgning er 1. februar 2020.

Fra begyndelsen af december i år vil du kunne finde ansøgningsskema her på siden.

Kontakt

Har du spørgsmål til DM's rejsepulje, kan du henvende dig til Lotte Rørtoft-Madsen i DM's sekretariat.

Mail: lrm@dm.dk
T: 38 15 66 47