Gå til sidens indhold

Rejsepulje

DM Studerendes rejsepulje støtter feltstudier, studierejser, ophold og anden rejseaktivitet, som er direkte relateret til studerendes indsats for at opnå en bachelor- eller kandidatgrad. Opholdet eller rejsens længde må ikke overskride seks måneders varighed. Vi støtter både nationale og internationale ophold.

Du kan søge om støtte på op til 8.000 kroner. Den samlede pulje er på 30.000 kroner halvårligt.

Rejsepuljen uddeles to gange årligt i februar og august. Der er deadline for at ansøge 1. februar og 1. august hvert år. Hvis en af disse dage falder på en lørdag eller søndag er fristen den følgende mandag kl. 12. Hvis du tildeles støtte fra rejsepuljen, skal din rejse eller dit ophold være afsluttet inden for et år.

Kriterier for rejsepuljen

 • Du har ved ansøgningsfristen været medlem af DM i minimum et halvt år.
 • Du er interesseret i at dele din rejseoplevelse med andre DM studerende på de sociale medier.
 • Du kan dokumentere, at opholdet/rejsen er direkte relateret til din uddannelse.
 • Opholdet/rejsens varighed overstiger ikke seks måneder.
 • Du kan bl.a. af skattemæssige årsager kun søge på vegne af dig selv. Er I flere, der skal på samme rejse, skal I søge hver for sig.
 • Derudover støtter vi ikke undervisningserstattende arrangementer, studierelaterede aktiviteter, der tidligere har været finansieret af universitetet eller aktiviteter, der er obligatoriske at deltage i for de studerende.

Krav til ansøgning og bilag

Her kan du se de 7 krav, vi stiller til din ansøgning. Det er vigtigt, at du overholder kravene for at komme i betragtning til rejsepuljen.

 1. Udfyld online ansøgning.
 2. Motiveret ansøgning på max 1 A4-side.
 3. En udtalelse fra studieleder, underviser, vejleder eller en forhåndsgodkendelse som dokumentation for, at rejsen er relevant for dit studium.
 4. Indskrivningsbekræftelse der dokumenterer, at du er indskrevet på en universitetsuddannelse.
 5. Budget, hvor du redegør for udgifter til rejse/ophold, og hvordan du vil dække udgifterne. Du skal ikke uploade dokumentation i form af billetter, bookingbekræftelser eller andet, kun budget på max 1 A4-side.
 6. Liste over eventuelle andre søgte eller modtagne legater.
 7. Ansøgning og bilag må fylde max 6 sider i alt.

Ansøgninger eller bilag, der er sendt efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning. Du kan heller ikke komme i betragtning, hvis de 7 krav ikke er overholdt.

Sådan søger du

Du skal søge om støtte fra rejsepuljen, inden du påbegynder din rejse/dit ophold.

Hvis størstedelen af rejsen/opholdet ligger i forårssemesteret (februar til juli) søger du senest d. 1. februar - fx: Du rejser 25. januar og er væk til og med 12. juli.

Hvis størstedelen af rejsen/opholdet ligger i efterårssemesteret (august til januar) søger du senest d. 1. august - fx: Du rejser 10. september og er væk til og med 5. februar.

Inspirer andre

Din rejse kan inspirere andre DM-medlemmer. Derfor skal du være parat til at dele dine rejseoplevelser - fx via DM Studerendes Facebook eller interview med Magisterbladet. I vurderingen af din ansøgning ser vi blandt andet på, hvor ivrig du er for at formidle dine erfaringer og oplevelser fra din rejse til andre studerende. I din motiverede ansøgning kan du beskrive, hvordan du vil fortælle om din rejse fx på sociale medier.

Legatuddelingen varetages af DM Studerendes bestyrelse. Der kan søges om støtte på op til 8.000 kroner. Puljen er på 30.000 kroner halvårligt. Alle ansøgninger kan derfor ikke honoreres. Ca. 10 ansøgere vil blive tildelt en del af puljen pr. uddelingsrunde og DM vurderer, hvor meget af det søgte beløb, der tildeles den enkelte.

Ansøgning

Du kan nu søge om midler fra rejsepuljen. Deadline for ansøgninger er 1. februar 2019. 

Ansøg her

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til Lotte Rørtoft-Madsen i DM's sekretariat.
E-mail: lrm@dm.dk
T: 38 15 66 47