Coronavirus

Få svar på de mest stillede spørgsmål, du som studerende kan have i forbindelse med studie og studiejob.

Gå til sidens indhold

Få legat til udlandsophold og studieophold i Danmark

Drømmer du om at komme ud og rejse i forbindelse med dit studie, kan du søge støtte til rejsen i DM Studerendes Rejselegat. Legatet støtter feltstudier, studierejser, ophold og anden rejseaktivitet, som er relateret til din indsats for at opnå en bachelor- eller kandidatgrad. Du kan få støtte til både nationale og internationale ophold.

Vi vil gerne hjælpe dig

Som medlem af DM har du som studerende mulighed for at søge vores rejselegat. Legatet er DM’s legat til rejseaktiviteter som fx feltstudier, studierejser, studieophold og praktikker i Danmark og udlandet.

Et studieophold, en praktik eller et feltstudie i udlandet kan give dig vigtig ny viden, som du kan tage med hjem. Under et ophold uden for Danmark kan du komme i kontakt med de bedste fagmiljøer på verdensplan. I mange af de jobs du vil komme til at søge, er det essentielt, at du er god til engelsk, og at du kan begå dig med folk med en anderledes baggrund end dig selv. Et ophold i udlandet kan bidrage til begge dele.

Du behøver ikke tage ud af landet for at komme i betragtning til legatet. Du kan også tage et studieophold, praktik eller feltstudie et andet sted i Danmark. Det kan inspirere dig og hjælpe dig med at se nye udviklingsmuligheder. Det er en måde at få vigtige erfaringer og kan give dig et andet perspektiv på din uddannelse.

Praktiske oplysninger

Du kan søge om støtte på op til 8.000 kroner. Det samlede legat er på 30.000 kroner og fordeles hvert halve år.

Rejselegatet uddeles to gange årligt, normalt i februar og august. Der er deadline for at ansøge 1. februar og 1. august hvert år. Hvis en af disse dage falder på en lørdag eller søndag er fristen den følgende mandag kl. 12. Hvis du tildeles støtte fra rejselegatet, skal din rejse eller dit ophold være afsluttet inden for et år.

Bemærk at ansøgningsfristen denne sommer er ændret til onsdag den 30. september 2020.

Kriterier for rejselegatet

For at du kan modtage rejselegatet, skal du opfylde en række kriterier:

 • Du har ved ansøgningsfristen været medlem af DM i minimum et halvt år.
 • Du er interesseret i at dele din rejseoplevelse med andre studerende på DM’s platforme?
 • Du kan dokumentere, at opholdet/rejsen er direkte relateret til din uddannelse.
 • Opholdet/rejsens varighed overstiger ikke seks måneder.
 • Derudover støtter vi ikke undervisningserstattende arrangementer eller studierelaterede aktiviteter, der tidligere har været finansieret af universitetet, eller aktiviteter, der er obligatoriske at deltage i for de studerende.

Krav til ansøgning og bilag

Her kan du se de syv krav, vi stiller til din ansøgning. Det er vigtigt, at du overholder kravene for at komme i betragtning til rejselegatet.

 1. Ansøgningen skal udfyldes online.
 2. Der skal vedlægges en motiveret ansøgning på max en A4-side.
 3. Sammen med ansøgningen skal der fremsendes udtalelse fra studieleder, underviser, vejleder eller en forhåndsgodkendelse som dokumentation for, at rejsen er relevant for dit studie.
 4. Vi skal modtage indskrivningsbekræftelse, der dokumenterer, at du er indskrevet på en universitetsuddannelse.
 5. Ansøgningen skal indeholde et budget, hvor du redegør for udgifter til rejse/ophold, og hvordan du vil dække udgifterne. Du skal ikke uploade dokumentation i form af billetter, bookingbekræftelser eller andet, kun budget på max en A4-side.
 6. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilke andre legater du eventuelt har søgt eller modtaget.
 7. Ansøgning og bilag må fylde max seks sider i alt.

Ansøgninger eller bilag, der er sendt efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning. Du kan heller ikke komme i betragtning, hvis de syv krav ikke er overholdt.

Du kan af blandt andet skattemæssige årsager kun søge på vegne af dig selv. Er I flere, der skal på samme rejse, skal I søge hver for sig.

Du skal være opmærksom på, at hvis opholdet/rejsen finder sted i Danmark, er legatet skattepligtigt. Derfor skal du selv oplyse Skat om, at du har modtaget det.

Sådan søger du

Generelt skal du søge om støtte fra rejselegatet, inden du påbegynder din rejse/dit ophold.

Da omstændighederne for udlandsrejse, grundet covid-19, er ændret i år, har vi valgt at forlænge ansøgningsfristen. Du kan derfor godt søge legatet, selvom dit ophold er startet.

Vi er opmærksomme på, at mulighederne for udlandsophold er ændret markant, og at det derfor må forventes, at flere vil søge til ophold rundt omkring i Danmark. Dette tages der højde for i fordelingen af rejselegatets midler

Hvis størstedelen af rejsen/opholdet ligger i efterårssemesteret (august til januar) søger du senest den 30. september i år. Hvis du for eksempel rejser 10. september og er væk til og med 5. februar, skal du søge i september.

Men hvis størstedelen af rejsen/opholdet først ligger i forårssemesteret (februar til juli) søger du senest den 1. februar 2021. Hvis du for eksempel rejser den 25. januar og er væk til og med den 12. juli, skal du søge i februar 2021.

Brug din rejse til at inspirere andre

Din rejse kan inspirere andre DM-medlemmer. Derfor skal du være parat til at dele dine rejseoplevelser – for eksempel via DM Studerendes Facebook eller interview med Magisterbladet. I vurderingen af din ansøgning ser vi blandt andet på, hvor ivrig du er for at formidle dine erfaringer og oplevelser fra din rejse til andre studerende. I din motiverede ansøgning kan du beskrive, hvordan du vil fortælle om din rejse – for eksempel på sociale medier.

Legatuddelingen varetages af DM Studerendes bestyrelse. Alle ansøgninger kan ikke honoreres. Ca. 10 ansøgere vil blive tildelt en del af legatet pr. halvårlig uddelingsrunde, og DM vurderer, hvor meget af det søgte beløb, der tildeles den enkelte.

Ansøgning

Næste frist for ansøgning er 30. september 2020. Fra midten af august åbnes der for indsendelse af ansøgninger via link her på siden.

Kontakt

Har du spørgsmål til DM's rejselegat, kan du henvende dig til Lotte Rørtoft-Madsen i DM's sekretariat.

Mail: lrm@dm.dk
T: 38 15 66 47