Til indhold

Find en oversigt over de mentorer du kan gøre brug af i et mentorforløb, hvis du studerer til skov- og landskabsingeniør, urban landskabsingeniør (tidligere have- og parkingeniør), eller natur- og kulturformidler.

 • Region Nordjylland
 • Region Midtjylland
  • Dan Overgaard
   Afdelingsleder ved Teknik og Miljø i Herning Kommune
   Arbejdsområder: Skovbrug, Landskab, Urbant, Have/Park, Naturpleje, Naturforvaltning, Ledelse, Planlægning, Rådgivning, Sagsbehandling, Forskning/Uddannelse, Vandmiljø.

   Se LinkedIn-profil

   Tlf.: 20 96 94 26
   Mail: ngodo@herning.dk

  • Henning Bilberg
   Skovfoged ved HedeDanmark
   Arbejdsområder: Skovbrug, Landskab, Planlægning, Rådgivning, Vildtforvaltning, Ejendomsudvikling.

   Tlf.: 40 23 43 29
   Mail: hbi@hededanmark.dk

  • Janus Petersen
   Skovfoged ved HedeDanmark
   Arbejdsområder: Skovbrug, Naturpleje, Ledelse, Planlægning, Rådgivning.

   Hent CV

   Tlf: 30 13 67 29
   Mail: jape@hededanmark.dk

  • Jens Grønbæk
   Firma: Kaj Bech A/S
   Arbejdsområder: Projektstyring, Ledelse, Større anlægsopgaver med sorte og grønne elementer, Tilbudgivning, Grøndrift.

   Tlf.: 22 70 88 18
   Mail: jg@kajbech.dk

  • Jørgen Mejlsø
   Arbejdsområder: Naturpleje, Ledelse, Arbejdsmiljørepræsentant, Projektleder: Coache især unge mennesker, Undervisning: Skovskolen, Ferskvandscentret, Beder Gartnerskole.

   Tlf.: 20 80 92 10
   Mail: naturplejekonsulenten@gmail.com

  • Mads Skov Olesen
   Skovfoged ved HedeDanmark
   Arbejdsområder: Skovbrug, Landskab, Naturpleje, Naturforvaltning, Ledelse, Planlægning, Rådgivning, Sagsbehandling, Forskning/uddannelse.

   Tlf.: 24 65 56 78
   Mail: mso@hededanmark.dk

  • Steen Bonne Rasmussen
   Skovfoged ved Naturstyrelsen
   Arbejdsområder: Friluftsliv, Borgerkontakt/presse, Projektledelse, Partnerskab med frivillige, Projektudvikling/(fundraising).

   Hent CV

   Tlf.:
   24 69 38 40
   Mail: sbr@nst.dk

  • Søren Peder Kirstein Knudsen
   Skov- og landskabsingeniør ved Skanderborg Kommune
   Arbejdsområder: Urbant, Have/Park, Ledelse, Planlægning, Rådgivning, Sagsbehandling.

   Se LinkedIn-profil

   Tlf.: 23 47 24 14
   Mail: soren.knudsen@skanderborg.dk

  • Emil Revsbeck Sørensen
   Projekterende – Urban landskabsingeniør ved LABLAND i Århus
   Arbejdsområder: Urbant, Have/park, Kotering, Tilgængelighed, Udbudsbeskrivelser, Tilsyn.

   Se LinkedIn-profil

   Tlf.: 26 23 88 71
   Mail: ers@labland.dk
 • Region Vestjylland
  • Jan Furer Madsen
   Skovfoged ved HedeDanmark
   Arbejdsområder: Skovdrift, Skovdyrkning, Udvikling af herlighedsværdier, Juletræer og pyntegrønt.

   Hent CV

   Tlf.: 21 57 96 83
   Mail: jafm@hededanmark.dk

  • Anders Kruse Elmholdt
   Skovfoged/teamchef ved Skovdyrkerforeningen Vestjylland
   Arbejdsområder: Skovbrug, Landskab, Naturpleje, Naturforvaltning, Ledelse, Planlægning, Rådgivning.

   Se LinkedIn-profil

   Tlf.: 51 55 72 11
   Mail: ake@skovdyrkerne.dk
 • Region Syddanmark
  • Andreas Holten Sejberg
   Skovfoged/produktionsleder Naturstyrelsens Driftscenter
   Arbejdsområder: Skovbrug, Planlægning, Maskinteknik og metodevalg, Produktionsplanlægning, Kontraktstyring.

   Hent CV

   Tlf.: 22 25 16 74
   Mail: aholt@nst.dk

  • Børge Nissen
   Skovfoged ved Kertinge Skovnatur ApS
   Arbejdsområder: Skovbrug, Landskab, Naturpleje, Ledelse, Planlægning.

   Hent CV

   Tlf.: 22 72 49 51
   Mail: kertinge@skovnatur.dk

  • Martin Sejersgaard-Jacobsen
   Direktør for Teknik, Plan og Kultur
   Arbejdsområder: Skovbrug, Landskab, Naturforvaltning, ledelse, Planlægning, Sagsbehandling.

   Hent CV

   Tlf.: 79 72 72 10
   Mail: m_sejersgaard@hotmail.com

  • Mogens Lunde
   Skovfoged ved Fromsseier Plantage
   Arbejdsområder: Skovbrug.

   Se LinkedIn-profil

   Tlf.: 75 33 30 64
   Mail: ml@celloc.dk

  • Rasmus Stengel Hansen
   Konsulent ved Skovdyrkerne
   Arbejdsområder: Landskab, (Urbant), Skovbrug, Have/park, Naturpleje, Naturforvaltning, Ledelse, Planlægning, Rådgivning, Sagsbehandling.

   Hent CV

   Tlf.: 40 19 06 20
   Mail: rsh@skovdyrkerne.dk

  • Susanne Frederiksen
   Driftsleder ved Aage V. Jensen Naturfond
   Arbejdsområder: Skovbrug, Landskab, Naturpleje, Naturforvaltning, Ledelse, Planlægning.

   Tlf.: 25 56 03 29
   Mail: sf@avjf.dk
 • Region Hovedstaden
  • Christopher Faber
   Arbejder på Skovskolen

   Tlf.: 26 33 17 45
   Mail: cf.faber@hotmail.com

  • Jens Nielsen
   Skovfoged ved Naturstyrelsen
   Arbejdsområder: Skovbrug, Landskab, Naturpleje, Naturforvaltning, ledelse, Planlægning, Personaleledelse.

   Hent CV

   Tlf.: 21 21 97 02
   Mail: jsn@nst.dk

  • Kristine Wedø Bergstein
   Projektleder
   Arbejdsområder: Landskab, Urbant, Have og Park, Ledelse, Planlægning, Sagsbehandling, Rådgivning.

   Hent CV

   Tlf.: 45 97 39 89
   Mail: krber@ltk.dk

  • Morten Hasle
   Entreprenør, skovfoged og projekt- og personaleleder
   Arbejdsområder: Skovbrug, Landskab, Naturpleje, Naturforvaltning, Ledelse Planlægning, Rådgivning.

   Hent CV

   Tlf.: 41 77 36 92
   Mail: mhsl@hededanmark.dk

  • Tobias Brouwers
   Projektchef, Anlægsingeniør ved Silberg Rådgivende Ingeniører
   Arbejdsområder: Urbant, Ledelse, Planlægning, Rådgivning.

   Hent CV

   Tlf.: 60 56 13 43
   Mail: tobias@silberg-ingenioerer.dk

  • Torben Carmes
   Natur- og vandløbsmedarbejder ved Hillerød Kommune
   Arbejdsområder: Naturforvaltning, Sagsbehandling, Vandmiljø.

   Se LinkedIn-profil 

   Tlf.: 72 32 21 43
   Mail: toca@hillerod.dk

  • Karina Finch Schandorf Petersen
   Bygherrerådgiver og projektleder ved Gaihede
   Arbejdsområder: Klimatilpasning, Projektledelse, Planlægning, Rådgivning, Urbant og Sagsbehandling.

   Se LinkedIn-profil

   Tlf.: 41 78 57 01
   Mail: kp@gaihede.dk

  • Mette Flander
   Fagleder for Udearealer hos Center for Ejendomme
   Arbejdsområder: Have/park, Urbant, Kontrakt- og driftsstyring, Rådgivning og Økonomistyring.

   Se LinkedIn-profil

   Mail: metteflander@gmail.com

  • Caroline Mia Krag
   Miljø Koordinator hos Femern AS
   Arbejdsområder: Landskab, Urbant, Have/park, Naturpleje, Ledelse, Planlægning, Rådgivning, Sagsbehandling og vandmiljø.

   Hent CV

   Tlf.: 28 60 39 31
   Mail: cmk@femern.dk

  • Britt Hjerl Abildtrup
   Planlægger og Kommuneansvarlig i Novafos
   Urbant, Have/park, Planlægning, Rådgivning, Sagsbehandling, Spildevand og Klimatilpasning og regnvand.

   Se LinkedIn-profil

   Tlf.: 31 22 25 22
   Mail: britthjerl@gmail.com

 • Region Sjælland
  • Emil Andersen Hvid
   Skovfoged ved Valdemarskilde - Gundslevholm
   Arbejdsområder: Skovbrug, Landskab, Naturforvaltning, Ledelse, Planlægning, Have/park.

   Hent CV

   Tlf.: 20 41 47 43
   Mail: ea.vgs@mail.dk

  • Christian Ticheler Søborg
   Skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne
   Arbejdsområder: Skovbrug, Landskab, Have/Park, Ledelse, Planlægning, Rådgivning.

   Hent CV

   Tlf.: 40 22 46 73
   Mail: cso@skovdyrkerne.dk

  • Claus Løvendahl
   Skovfoged ved Svenstrup Gods
   Arbejdsområder: Skovbrug, Ledelse.

   Hent CV

   Tlf.: 20 46 92 58
   Mail: cl@svenstrup.dk

  • Kristian Bodal Lauridsen
   Skovfoged ved Dønnerup Skovadministration.
   Arbejdsområder: Skovbrug, Landskab, ledelse, Planlægning, Rådgivning, Juletræer, Pyntegrønt, Entreprenør.

   Hent CV

   Tlf.: 30 63 73 39
   Mail: kl@doennerup.dk

  • Lasse Rasmussen
   Skovfoged og godfuldmægtig ved Jystrup og Jomfruens Egede Godser
   Arbejdsområder: Skovbrug, Landskab, Naturpleje, Naturforvaltning, Ledelse, Planlægning, Rådgivning, Sagsbehandling.

   Se LinkedIn-profil

   Tlf.: 40 26 08 47
   Mail: lr@lystrup-gods.dk

  • Mario Heuser
   Driftsplanlægger
   Arbejdsområder: Skovbrug, Landskab, Urbant, Have/Park, Naturpleje, Naturforvaltning, Planlægning, Rådgivning, Sagsbehandling.

   Hent CV

   Tlf.: 20 46 35 86
   Mail: maheu@slagelse.dk

  • Niels Fjord
   Entrepriseleder ved HedeDanmark
   Arbejdsområder: Have/Park, Ledelse, Planlægning.

   Tlf.: 27 78 64 30
   Mail: nfjo@hededanmark.dk

  • Thomas Hoffmann Jepsen
   Banekonsulent ved Dansk Golf Union
   Arbejdsområder: Landskab, Naturpleje, Naturforvaltning, Planlægning, Rådgivning, Sagsbehandling.

   Se LinkedIn-profil

   Tlf.: 51 16 26 95
   Mail: thj@dgu.org

  • Mikael Krongaard Grejsen
   Arbejdsområder: Skovdyrkning, Ledelse, Projektledelse, Naturpleje, Vejtræer, Parkdrift, Affaldshåndtering, Arrangementer på offentlige arealer, Sagsfremstillinger.

   Hent CV

   Tlf.: 21 14 40 10
   Mail: mgre@vordingborg.dk

  • Torben Kastrup Petersen
   Miljøkonsulent, Kommunikations- og Banechef ved Dansk Golfunion
   Arbejdsområder: Ledelse, Planlægning, Rådgivning, Naturpleje, Landskab, Greenkeeping.

   Hent CV

   Tlf.: 40 40 91 02
   Mail: tkp@dgu.org
 • Udlandet