Gå til sidens indhold

Aktivitetspulje

DM Studerende støtter op om studenterdrevne aktiviteter, da vi mener, at faglige arrangementer og studenterforeninger er med til at styrke det gode studie- og fagmiljø og sikre en god overgang til arbejdsmarkedet. Derfor vil vi gerne støtte studerende, der tager initiativ til at skabe arrangementer og aktiviteter til gavn for deres medstuderende.

Er du medlem af DM og i gang med at stable en aktivitet med en studiefaglig eller arbejdsmarkedsrelateret profil på benene, kan DM Studerendes aktivitetspulje hjælpe dig! Vi har tidligere støttet gå-hjem-møder, debatarrangementer, netværksmøder, virksomhedsbesøg, konferencer og andre faglige aktiviteter.

Hos DM Studerende kæmper vi for et sundt studiemiljø og tror på at sociale relationer på studiet og uden for undervisningslokalet kan være med til at forebygge oplevelsen af stress og ensomhed i studielivet. Derfor kan der i ganske særlige tilfælde søges støtte til arrangementer uden decideret fagligt indhold. Dette gælder sociale arrangementer, der i særlig grad understøtter studiemiljøet og den faglige identitet, gerne på tværs af studier og årgange og mellem studerende og undervisere. Eksempler herpå er studenterdrevne revyer og studiefestivaler.

DM Studerendes bestyrelse opfordrer alle til at søge om støtte til aktiviteter, der kan bidrage til Kampagnen Stop uddannelsesbesparelserne nu!


Kriterier for vurdering af ansøgninger

Nogle af de centrale kriterier, som vi vurderer ansøgninger ud fra, er følgende:

  • Grad af faglig eller arbejdsmarkedsrelateret indhold
  • Antal deltagere - DM Studerende er interesseret i, at så mange studerende som muligt får glæde af aktivitetspuljen. Derfor vil ansøgningerne også blive vurderet ud fra forholdet mellem, hvor meget aktiviteten koster, og hvor mange der deltager.
  • I hvor høj grad DM er tænkt ind i arrangementet.
  • Informationsmateriale fra DM (brochurer, flyers, etc.) skal så vidt muligt være tilgængeligt ved arrangementet. DM sørger for at arrangementets ansvarlige modtager materialet.
  • Tag stilling til om I vil anbefale, at DM’s studenterkonsulenter deltager med enten et kort oplæg eller med en stand.
  • Overvej om det vil give mening, at DM donerer kuglepenne, skriveblokke, kommer med kaffevogn etc.
  • Vi forventer, at I sætter DM’s logo på information om jeres arrangement - både på Facebook, eventuelle plakater og lignende.
  • Vi modtager gerne billeder fra jeres arrangement, som vi kan dele fra vores FB-profil, hvis det er relevant.

Det støtter vi ikke

DM Studerende støtter ikke fester og fredagsbarer, og støtten fra DM studerende må ikke bruges til at finansiere alkohol. Derudover støtter vi ikke undervisningserstattende arrangementer, studierelaterede aktiviteter, der tidligere har været finansieret af universitetet eller aktiviteter, der er obligatoriske at deltage i for de studerende.

Aktivitetspuljen er tænkt som en måde at understøtte faglige, studierelaterede aktiviteter, men af principielle årsager vil vi ikke overtage ansvaret for at finansiere undervisning fra staten. De danske universitetsuddannelser skal fortsat være statsfinansierede. I vores politiske arbejde kæmper vi for at bremse nedskæringer på undervisningstimer mm.

Udbetaling af støtte

For at DM Studerende kan støtte aktiviteten, udbetales pengene som udgangspunkt først efter aktivitetens afholdelse. Der er en række formaliteter, der skal overholdes i forbindelse med udbetaling af støtten - kontakt derfor DM's sekretariatet, Lotte Rørtoft-Madsen, ved tilsagn om bevilling af støtte.

Vejledning til ansøgningsskemaet

Navn og kontaktinformation på ansvarlig for ansøgningen:

Den person som DM kan kontakte i tilfælde af spørgsmål i forbindelse med aktiviteten, og den som senere står for refunderingen af udgifter i forbindelse med aktiviteten.

Navn på gruppe, studenterforening eller organisation:

Her skriver du navnet på jeres studenterforening, organisation eller gruppe.

Der søges støtte til følgende:

Her skriver du, hvilke specifikke udgifter, der søges støtte til.

Antal deltagere:

Hvor mange personer kan deltage i arrangementet?

Hvor mange forventes der at deltage?

Deltagerbetaling:

Hvis DM Studerende betaler for hele arrangementet, ser vi gerne, at det er gratis for vores medlemmer at deltage.

Vi ser helst, at arrangementer er åbne for alle.

Forplejning til aktiviteten:

Beskriv hvilken evt. mad og drikke, I regner med at servere.

Ansøgningens samlede størrelse:

Angiv det samlede budget for aktiviteten.

Angiv det samlede beløb, der ansøges om.

Angiv gerne en specifik del af budgettet, som I ønsker støtte til (fx vingaver til oplægsholdere, leje af lokale, kaffe og kage etc.)

Hvad går arrangementet ud på:

Skriv kort, hvad aktiviteten handler om. Husk at tydeliggøre aktivitetens faglige eller arbejdsmarkedsrelaterede profil.

Hvordan kan arrangementet give eksponering til DM?

Vi vurderer ansøgningen på, om DM er tænkt ind i arrangementet.

Øvrige bemærkninger:

Har I anden relevant information, kan det anføres her.