Til indhold

Sponsorat

Guide til udbetaling af sponsorat til universitetsforeninger.

Der udbetales sponsorater til foreninger med eget CVR-nummer. CVR-nummeret skal være specifikt forbeholdt foreningen, og derfor kan universitetets generelle CVR-nummer ikke bruges.

Oprettelse af CVR-nummer

På Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside finder I en guide til oprettelse af CVR-nummer.

Læs mere: Sådan registrerer I jeres forening

Udbetaling

Udbetalingen af det aftalte sponsorat kan ske på en af følgende to måder:

1. Modtagelse af faktura

Modtagelse af faktura (med eget CVR-nummer), som udstedes til:

DM
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Att. Ditte Busk Toudal Pedersen

Markér fakturaen med ”Sponsorstøtte til xx (foreningens navn)”.

Fakturaen sendes til faktura@dm.dk

2. Kvitteringer for sponsoratets aftale beløb

Hvis det ikke er muligt at oprette eget CVR-nummer, kan foreningen i stedet udfylde en afregningsblanket.

Det vil sige, at foreningen gennem private udlæg har mulighed for at handle ind eller bestille ting til arrangementet svarende til sponsoratets størrelse. Kvitteringerne i forbindelse med indkøbene/bestillingerne skal derfor gemmes og vedlægges afregningsblanketten.

Hvad der skal udfyldes på afregningsblanketten:

  • Navn, telefonnummer, adresse, CPR-nummer samt bankoplysningsrubrikkerne. Dertil kommer rubrikkerne med mødeoplysninger (event/arrangement) samt udlægsrubrikken.
  • Kontering- og underskriftsrubrikkerne udfyldes af DM.

Ved eventuelle spørgsmål vedrørende udfyldelsen af afregningsblanketten bedes du kontakte Ditte Busk Toudal Pedersen på telefon 38 15 66 23 eller dtp@dm.dk.

Den endeligt udfyldte afregningsblanket sendes til dtp@dm.dk med emnet ”Sponsorstøtte -afregningsblanket samt foreningens navn”.

Refusion

Du kan få dækket dine udgifter i forbindelse med deltagelse i møder og arrangementer for studerende og studenterkonsulenter.

Læs mere